Krav til sikkerhed og sammensætning

Fabrikanter og importører skal sikre, at kvalitet, sammensætning og sikkerhed er i orden for alle e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin, som markedsføres.

Krav til nikotinholdig væske

Du må kun markedsføre nikotinholdig væske i særlige genopfyldningsbeholdere, i elektroniske engangscigaretter eller i patroner til engangsbrug. Genopfyldningsbeholdere må højest have en volumen på 10 ml, mens patroner og tanke højest må have et volumen på 2 ml. Selve nikotinindholdet i væsken må maksimalt være på 20 mg/ml.

Krav til ingredienser

Du må kun anvende ingredienser med høj renhed til fremstilling af nikotinholdig væske. Bortset fra nikotinen må ingredienserne ikke udgøre en risiko for menneskers sundhed, hverken i opvarmet eller uopvarmet form.

Den nikotinholdige væske må ikke indeholde vitaminer eller andre tilsætningsstoffer, der giver det indtryk, at e-cigaretten eller genopfyldningsbeholderen har en sundhedsmæssig fordel eller udgør en begrænset sundhedsrisiko.

Beskyt mod berøring og forgiftning

Det er et krav, at forbrugerne skal være beskyttet mod at berøre den nikotinholdige væske i en e-cigaret eller en genopfyldningsbeholder med nikotin. Væsken kan udgøre en akut forgiftningsrisiko, hvis den kommer i kontakt med huden, eller hvis man kommer til at drikke den. Det gælder især for børn.

Kravene skal også sikre, at e-cigaretprodukterne ikke giver uforholdsmæssigt høje doser af nikotin.

Krav til børne- og manipulationssikring

Du må kun sælge genopfyldelige e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin, der er udstyret med børnesikring og manipulationssikring. Genopfyldningsbeholderens åbningsmekanisme og adgangen til tanken på e-cigaretten skal være sikret, så børn forhindres i at komme i kontrakt med nikotinvæsken.

Børnesikringen og manipulationssikringen kan for eksempel fungere på denne måde:

  • Det kræver to uafhængige bevægelser på samme tid at åbne beholderen eller tanken. Det kan eksempelvis være tryk-og-drej eller klem-og-drej.
  • Der skal bruges en så stor kraft til at åbne beholderen eller tanken, at det ikke er muligt for børn at åbne den.

Krav til genopfyldnings mekanisme for e-væske med nikotin

Mekanismen til genopfyldning af e-væske med nikotin fra genopfyldningsbeholderen til tanken i e-cigaretten skal opfylde en af disse betingelser:

  • Hvis du bruger et system, som har en strømnings-kontrolmekanisme, skal genopfyldningsbeholderen være udstyret med en forsvarligt fastgjort, mindst 9 mm lang dyse. Dysen skal være smallere end eller let kunne passe ind i reservoiret i e-cigaretten. Dysen skal have en strømnings-kontrolmekanisme, der ikke udsender mere end 20 dråber væske i minuttet.
     
  • Hvis du bruger et docking-system, skal det kun frigive væske til reservoiret, når e-cigaretten og genopfyldningsbeholderen er forbundet.

Krav til brugsanvisningen

Brugsanvisningen til alle genopfyldelige e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin skal indeholde instrukser om genopfyldning – herunder diagrammer.

Hvis du bruger et system, som har en strømnings-kontrolmekanisme, skal brugsanvisningen angive længden på dysen eller bredden på åbningen til reservoiret. Dermed kan forbrugerne selv bedømme, om e-cigaretten og genopfyldningsbeholderen passer sammen.

Hvis du bruger et docking-system, skal brugsanvisningen angive, hvilke e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere systemet passer til.

Krav i kemikalielovgivningen

E-væsker med nikotin, men også delvist e-væsker uden nikotin, er omfattet af Sundheds- og Ældreministeriets regler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at e-væsker uden nikotin også er omfattet af EU's generelle kemikalielovgivning.

Du skal derfor være opmærksom på, hvilke krav i CLP-forordningen, der knytter sig til markedsføringen af dine produkter. Aromablandinger til e-cigaretter uden nikotin skal som udgangspunkt overholde REACH- og CLP-forordningerne samt produktsikkerhedsloven på linje med andre kemikalier.