Advarsler og mærkning på e-cigaretter og e-væsker

Fabrikanter og importører af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin skal sikre, at produkterne er forsynet med en sundhedsadvarsel på dansk, og at produkterne er mærket korrekt.

Krav til sundhedsadvarsler

Alle e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin skal være forsynet med denne sundhedsadvarsel: ”Dette produkt indeholder nikotin, som er et yderst afhængighedsskabende stof”.

Sundhedsadvarslen skal sidde på den ydre emballage til genopfyldningsbeholdere eller e-cigaretter, som kan anvendes med nikotinholdig væske. Advarslen skal være anbragt på de to største overflader og dække 30 procent af overfladen.

Krav til mærkning

Mærkningen på den ydre emballage til genopfyldningsbeholdere eller e-cigaretter, som kan anvendes med nikotinholdig væske, skal være på dansk.

Krav til oplysninger

Den ydre emballage til genopfyldningsbeholdere eller e-cigaretter, som kan anvendes med nikotinholdig væske, skal indeholde en liste over alle de ingredienser, der indgår i produktet. Der skal også være en anbefaling om at opbevare produktet utilgængeligt for børn.

Der er krav om en generel brugsanvisning, der blandt andet informerer om, at produktet ikke anbefales til brug for unge eller ikke-rygere samt hvilke advarsler, der er for specifikke risikogrupper. Brugsanvisningen skal også oplyse om mulige skadelige virkninger og afhængighedsskabende egenskaber ved produktet.

Mærkningskrav til elektroniske cigaretter

Sikkerhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet har dog besluttet, at der ikke er krav om denne mærkning på elektroniske cigaretter, idet punkterne afspejler de sundhedsmæssige aspekter, der er for nikotin:

 • Oplysninger om lagring af produktet
 • Angivelse af type af docking-systemer, der passer sammen, hvis der er tale om e-væske, der gør brug af dockingsystem
 • Oplysninger om kontraindikationer
 • Oplysninger om advarsler til specifikke risikogrupper
 • Oplysninger om mulige skadevirkninger
 • Oplysninger om afhængighedsskabende egenskaber og toksicitet
 • Angivelse af produktets nikotinindhold
 • Angivelse af nikotinlevering pr. dosis
 • Angivelse af batchnummer
 • Liste over ingredienser i produktet
 • Ingredienser er angivet efter aftagende orden og vægt (i forhold til de anmeldte ingredienser)