Brexit: Det skal du være opmærksom på i forhold til certifikater

Publiceret d. 31. januar 2020
Den 1. februar klokken 00 forlader Storbritannien EU. Landets udtrædelse af unionen får først konsekvenser for produkter med britisk udstedte certifikater efter den 31. december 2020.
Brexit
Storbritannien forlader EU

I forbindelse med Storbritanniens udtrædelse af EU har Sikkerhedsstyrelsen fået en del spørgsmål fra særligt bemyndigede organer på området for trykbærende udstyr.

Spørgsmålet er, om britisk udstedte certifikater fortsat gælder efter den 1. februar 2020.

Fra udtrædelsesdatoen træder en overgangsperiode i kraft. Perioden er tidsbegrænset og varer mindst til den 31. december 2020. Overgangsperioden kan forlænges én gang til med op til et eller to år.

EU og Storbritannien vil bruge overgangsperioden til at nå til enighed om et nyt partnerskab for fremtiden.

Indtil da vil reglerne være de samme for borgere, forbrugere og virksomheder, som de har været hidtil, i både EU og Storbritannien. Dermed kan britisk udstedte certifikater på området for trykudstyr i overgangsperioden bruges som hidtil.

Virksomheder gør dog klogt i at tage deres forholdsregler. Afhængigt af udfaldet af forhandlingerne om et nyt partnerskab mellem EU og Storbritannien kan det få betydning for certifikater, licenser, autorisationer og markedsføringstilladelser, som er udstedt af de britiske myndigheder, bemyndigede organer eller akkrediterede certificeringsorganer.

Derfor bør virksomheder forberede sig på, at eksempelvis udstedte certifikater, som dokumenterer overensstemmelse med lovgivningen, skal overføres til eller genudstedes af tilsvarende organer i EU.

Ellers risikerer virksomhederne, at varen ikke længere må sælges i EU.

Men reglerne er altså uændrede frem til minimum 31. december 2020.


Siden er opdateret 12. august 2020