Krav til navngivning og emballage for tobaksprodukter

Der er i lov om tobaksvarer særlige regler for, hvordan tobaksvarer må navngives og hvilke billeder der må anvendes på emballagen. Sikkerhedsstyrelsen har sammen med Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen udarbejdet en vejledning om navngivning og brug af billeder.

Forbudte ord og vendinger

Lov om tobaksvarer fastsætter, at tobaksvarer eller emballage ikke må kunne vildlede forbrugerne gennem navngivning, brug af billeder eller ordvalg i øvrigt.

I vejledningen uddybes det, at der ikke må være oplysninger om sundhedseffekter eller henvisninger til smag, duft eller aromastoffer på tobaksvarerne eller i produktets navn, uanset om navnet er dansk eller på et andet sprog.

Der nævnes en række eksempler på ord og udtryk, der er forbudt, fordi de kan give et fejlagtigt eller ulovligt positivt indtryk af tobaksproduktet. For eksempel må man ikke bruge ord som ”Citrus,” der henviser til smag eller duft, eller ”Royal”, der kan give et fejlagtigt positivt indtryk.

Forbudte billeder og forbudt grafik

Emballagen til en tobaksvare må ikke have billeder eller grafik, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktet eller få tobaksvaren til at virke mindre skadelig, end den er. Der må heller ikke være oplysninger, der kan få produktet til at virke positivt for sundheden, informerer om smag eller duft eller på andre måder vildleder. Det er beskrevet mere konkret i vejledningen. For eksempel må der ikke bruges billeder af frugt eller være layout, der ligner fødevarer.

Sikkerhedsstyrelsen vurderer

Hvis der er tvivl, om et navn eller en beskrivelse, billeder eller layout er omfattet af reglerne i lov om tobaksvarer, er det Sikkerhedsstyrelsen, der vurderer det konkrete produkt.

Sikkerhedsstyrelsen kan også vejlede om kravene til navngivning og brug af billeder. Send en email til tobaksvaredirektivet@sik.dk eller sik@sik.dk

Se vejledningen

Sikkerhedsstyrelse har udarbejdet vejledningen sammen med Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Den samlede vejledning kan findes som pdf.