Love og regler om tobaksvarer

EU’s tobaksvaredirektiv danner grundlag for tobakslovgivningen i Danmark. Lov om tobaksvarer m.v. gælder for tobaksvarer og relaterede produkter.

Tobaksvaredirektivet

Krav til tobaksvarer og relaterede produkter er fastsat i tobaksvaredirektivet. Direktivet har til formål at sikre mere ens lovgivning imellem EU-landene på tobaksområdet. Det er blandt andet forbudt at markedsføre cigaretter og rulletobak med en kendetegnende aroma.

Direktivet stiller krav om, at nye kategorier af tobaksvarer skal anmeldes. Derudover er der pligt til, at detailforhandlere af tobaksvarer registrerer sig, hvis de markedsfører tobaksvarer til forbrugere her i landet eller i et andet EU/EØS-land ved hjælp af fjernsalg på tværs af grænser. Direktivet fastsætter også regler for markedsføring af relaterede produkter, herunder urtebaserede rygeprodukter.

Danske regler for tobaksvarer  

EU-direktivet er grundlag for de danske regler for tobaksvarer. De er fastsat i lov om tobaksvarer og i en række bekendtgørelser.

Her kan du få yderligere vejledning

Flere myndigheder kan svare, hvis du har spørgsmål om tobaksvarer m.v.