Regler for salg af laserpointere

Laserpointere kan være farlige og give permanent øjenskade. Her er de vigtigste regler, du skal kende, inden du sælger laserpointere.

En laserpointer er et pegeredskab, der bruges i mange sammenhænge af voksne. Det er også sjovt legetøj for børn, men desværre kan kraftige lasere ødelægge synet.

Laserpointere bliver inddelt i klasser efter, hvor kraftig laseren er.

Klasse for laserens styrke

  • Klasse 1: Under 0,39 mW.
  • Klasse 2: Under 1mW
  • Klasse 3R: Under 5mW
  • Klasse 3B: Under 500 mW
  • Klasse 4: Større end 500 mW

Disse laserpointere må ikke sælges til forbrugerne

Klasse 1 er tilladt at sælge som legetøj.

Laserpointere over klasse 2 svarer til laserlys med mere end en milliwatt styrke. Flere undersøgelser viser, at laserpointere over klasse 2 kan udgøre en risiko for varige øjenskader.

Som udgangspunkt må laserpointere over klasse 2 ikke sælges til forbrugerne, fordi de ikke er sikre at anvende. Sælger du alligevel laserpointere over klasse 2 til forbrugerne, skal du og producenten kunne dokumentere, at de er sikre ved forudsigelig brug.

Det er ikke nok at vejlede forbrugerne om, at produktet udelukkende er til professionelle. Du skal sikre dig, at det rent faktisk kun er professionelle, som køber laserpointeren.

Hvis du sælger laserpointere, bør du være særligt opmærksom på:

  • Alle laserpointere skal være mærket med, at det er et laserprodukt.
  • Laserpointere skal være mærket med klassebetegnelse.
  • Du må ikke sælge laserpointere til forbrugerne, der er over klasse 2.
  • Alle relevante advarsler skal være på dansk.
  • Det er dit ansvar, at professionelle laserpointere kun sælges til professionelle.

Du må kun sælge sikre produkter

Det er altid producentens og distributørernes ansvar, at de kun sælger sikre produkter på det europæiske marked.

Visse laserpointere kan være våben

I konkrete tilfælde kan laserpointere blive betragtet som våben.

Dette beror på en konkret vurdering af det enkelte produkt. 

Er du i tvivl, om det er et våben, skal du kontakte Justitsministeriet.