Folder om sikkerhed for børn

Folderen "Børns sikkerhed" giver forældre og andre voksne et indblik i, hvordan de tænker et skridt foran og dermed kan forudse og undgå ulykker for børn.

Om folderen

Folderen giver gode råd om indretning ude og inde, legetøj, tøj, forebyggelse af skader og ulykker og meget andet.

Folderen kan downloades, eller den kan bestilles gratis fra Sikkerhedsstyrelsen.

Sundhedsplejersker og andre, som har kontakt til mange børn og forældre, kan bestille foldere til uddeling.

Bestil gratis foldere