Når du køber personlige værnemidler ind

Der er en række krav, du skal være opmærksom på, hvis du køber personlige værnemidler, fx handsker, masker, beskyttelsesdragter eller øjenværn, ind til sundhedssektoren. Som følge af coronaepidemien skal du være særligt opmærksom på, at værnemidlerne lever op til de krav, der stilles til produkterne. Sørg for at kontrollere, at du får, hvad du har bestilt.

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen udsender løbende retningslinjer om brug af værnemidler.

Se spørgsmål og svar om brug af værnemidler og om myndighederne på området.

Krav til dokumentation

Overensstemmelseserklæring
Sammen med produkterne skal du modtage en overensstemmelseserklæring (på engelsk Declaration of Conformity, men der kan også være andre betegnelser). Overensstemmelseserklæringen skal være på dansk.

Testcertifikat
Der skal være et testcertifikat for produktet.

Anden dokumentation
Der skal være dokumentation for produktet. Det kan evt. være i form af et billede.
Hvis du ikke er sikker på produktet, kan du kræve testrapport.

Brugsanvisning
Der skal være dansk brugsanvisning til produkterne. 

Tjek produktet og dokumentationen

Brug dokumentationen til at kontrollere, at du har fået det rigtige produkt:

  • Produktnavn eller –nummer skal fremgå af dokumenterne
  • Certifikatnumre skal fremgå tydeligt af dokumenterne
  • Har du en testrapport, skal den stemme overens med den øvrige dokumentation, fx med nummer på testcertifikatet.
  • Hvis der fremgår et EU-bemyndiget organ på dokumentationen (de fire tal, der evt. står efter et CE-mærke), kan nummeret tjekkes i EU-databasen NANDO (LINK: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm/a>).

CE-mærkning

Personlige værnemidler skal være CE-mærkede. Når et produkt er CE-mærket, er det fabrikantens angivelse af, at produktet lever op til de krav, der stilles til det. Produktet er ikke kontrolleret af myndighederne, men har været gennem fabrikantens egenkontrol, evt. suppleret med test.

Et CE-mærket produkt skal have dokumentation, så du kan tjekke, at produktet svarer til de generelle krav til produktet.

Send retur, hvis du er i tvivl

Hvis du modtager et produkt, der ikke stemmer med dokumentationen, så send det retur til leverandøren eller få produktet testet, før du tager det i brug.

Vejledning hos Sikkerhedsstyrelsen

Hvis du som indkøber er i tvivl, om et personligt værnemiddel lever op til de krav, der stilles til det, kan du kontakte Sikkerhedsstyrelsen. Ring på tlf. 3373 2000 eller skriv til sik@sik.dk. Henvendelser besvares mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14. spørgsmål uden for dette tidsrum rettes til Lægemiddelstyrelsen, tlf. 7022 7700 (alle dage kl. 8-22).