Hvis du vil købe ansigtsmasker eller mundbind til egen brug

Hold øje med, hvad der står i brugsvejledningen til ansigtsmasker og mundbind, hvis du vil bruge dem til at beskytte mod fx coronavirus. Sørg også for, at de produkter, du køber, er CE-mærkede. Det er producentens angivelse af, at produktet lever op til de krav, der stilles til det.

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende retningslinjerne om brug af mundbind, ansigtsmasker og andre værnemidler.

Se spørgsmål og svar om brug af værnemidler og om myndighederne på området.

Personligt værnemiddel eller medicinsk udstyr?

Ansigtsmasker er oftest produceret efter standarder for personlige værnemidler. De er klassificeret med FFP1, FFP2 eller FFP3, som angiver maskernes beskyttelsesniveau over for støv eller væsker. Ansigtsmasker skal have CE-mærke påtrykt på masken, og der skal være angivet, hvilken standard masken er produceret efter, klassifikationen og et identifikationsnummer.
Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på området for personlige værnemidler.

Mundbind er oftest produceret efter standarder for medicinsk udstyr. På medicinsk udstyr kan CE-mærke og andre informationer være trykt på emballagen i stedet for på selve produktet.
Det er Lægemiddelstyrelsen, der er myndighed på området for medicinsk udstyr.

Læs brugsvejledningen

Der skal følge en dansk brugsvejledning med, hvis butikker sælger ansigtsmasker eller mundbind. Her skal det fremgå, hvordan masken eller mundbindet skal bruges og hvilke formål produktet kan anvendes til.

Kravene til forhandleren

Når eksempelvis en ansigtsmaske sælges som personligt værnemiddel i Danmark, skal den leve op til EU-krav om CE-mærkning og anden mærkning. En forhandler kan sikre sig dokumentation for CE-mærkningen ved at se en overensstemmelseserklæring. Her angives det, at produktet lever op til alle lovkrav for produktet i EU. Derudover skal ansigtsmasker være testede, og der skal være teknisk dokumentation som for eksempel en testrapport, der dokumenterer, at produktet lever op til kravene i den relevante standard. Det danner grundlag for, at et bemyndiget organ kan udstede et EU-overensstemmelseserklæring for produktet.