Regler for personlige værnemidler

Sikkerhedsstyrelsen ansvar for markedsovervågningen af personlige værnemidler. Det omfatter blandt andet produkter som beskyttelsesbriller, høreværn, åndedrætsværn, beskyttelsesdragter, faldsikring, beskyttelsesfodtøj og beskyttelseshandsker.

Regler om personlige værnemidler

Personlige værnemidler, der markedsføres, skal leve op til reglerne i en EU-forordning fra 9. marts 2016 om personlige værnemidler.  Personlige værnemidler må kun markedsføres, hvis de overholder kravene til konstruktion i forordningen og ikke giver en sundheds- eller sikkerhedsrisiko for mennesker, husdyr eller ejendom, når de anvendes efter formålet og vedligeholdes korrekt.

Derudover har Arbejdstilsynet regler, der forpligter arbejdsgivere til at sikre, at der anvendes personlige værnemidler til arbejdsopgaver, der ellers ikke kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Kontrol med produkter

Sikkerhedsstyrelsen har fra 1. december 2018 overtaget ansvaret for kontrol med produkter, der skal anvendes som personlige værnemidler, fra Arbejdstilsynet. Det er dog fortsat Arbejdstilsynet, der tager sig af markedsovervågningen af personlige værnemidler, der fremstilles efter bestilling eller som importeres fra tredjelande til brug i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v., som omfattet af offshoresikkerhedsloven.

Arbejdstilsynet er fortsat myndighed, når det drejer sig om anvendelsen af personlige værnemidler.