Love og regler om legeredskaber til privat og offentlig brug

Kravene til legepladsredskaber afhænger af, om de er til privat eller offentlig brug. Sæt dig ind i reglerne her.

Sikkerhedsstyrelsen vurderer legepladsredskaber ud fra Produktsikkerhedsloven

Når Sikkerhedsstyrelsen vurderer legepladsredskabers sikkerhed, sker det ud fra Produktsikkerhedsloven, der implementerer EU’s generelle produktsikkerhedsdirektiv eller EU’s legetøjsdirektiv samt de gældende standarder på området.

Offentlig eller privat legeplads

De gældende regler afhænger af, om en legeplads er offentlig eller privat. 

PROD_regler_legeplads_10082018

Er du i tvivl om, hvilken kategori din legeplads hører til, kan du se mere om byggesagsbehandling af legepladser på bygningsreglementet.dk. Du kan også spørge Energistyrelsen (byggesagsmyndighed) eller hos din lokale kommunes tekniske forvaltning. 

Privat legeplads

Legepladsredskaber til privat brug skal være CE-mærkede.

Legepladsredskaber til private legepladser er omfattet af legetøjsdirektivet samt de europæiske standarder på området. Legepladsredskaber, der bliver solgt som legetøj til private legepladser, skal være CE-mærkede.

For legepladsredskaber til private forbrugere findes denne harmoniserede europæiske standard:

  • Legetøj - sikkerhedskrav, DS/EN 71-serien.

Offentlig legeplads

Offentlige legepladsredskaber skal ikke være CE-mærkede.

Den danske lovgivning på legepladsredskaber til offentlig brug siger, at legepladsredskaber og lignende skal udformes og dimensioneres, så personskader undgås. Bestemmelserne kan opfyldes ved at anvende de europæiske standarder DS/EN 1176 og DS/EN 1177, men andre tekniske specifikationer kan også opfylde kravene, hvis de på tilsvarende vis giver sikkerhedsmæssige tilfredsstillende forhold.

I direktivet for generel produktsikkerhed henstiller EU-Kommissionen til, at man anvender andre relevante standarder for et produkt, hvis der ikke allerede findes en harmoniseret standard.

For legepladsredskaber til offentlige legepladser findes følgende ikke-harmoniserede europæiske standarder:

  • Legepladsredskaber, DS/EN 1176-serien
  • Stødabsorberende legepladsunderlag - sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, DS/EN 1177

Der er i dag ikke krav om certificering af hverken legepladsredskaber eller legepladser, eller krav om, at legepladsinspektører inspicerer legepladsredskaber.

Standarden DS/EN 1176-7 foreskriver alene inspektion efter producentens anvisninger og stiller udelukkende krav til personers kompetencer, men ikke til, hvordan dette eventuelt dokumenteres.

Legepladsejere bør være opmærksomme på, at ældre legepladser ikke nødvendigvis lever fuldt op til de europæiske standarder.

Manglende overensstemmelse med de gældende standarder betyder ikke nødvendigvis, at ældre legepladser er farlige. Legepladsejere bør derfor foretage en risikovurdering på baggrund af inspektionsrapporterne og sørge for, at eventuelle mangler udbedres.