Love og regler om legetøj og udstyr til børn og babyer

Producerer, importerer eller sælger du babyudstyr, skal du sørge for, at produkterne lever op til bekendtgørelsen om produktsikkerhed i almindelighed. Legetøj skal leve op til legetøjsbekendtgørelsen.

Regler for babyudstyr

Sikkerhedsstyrelsen administrerer den generelle produktsikkerhed. For produkter til børn og babyer har vi ansvar for at kontrollere sikkerheden inden for følgende områder:

De tre områder bliver dækket af produktloven, bekendtgørelsen om produktsikkerhed i almindelighed, legetøjsdirektivet og legetøjsbekendtgørelsen.

Produktloven

Regler for legetøj

Regler for legetøj bliver primært reguleret i legetøjsbekendtgørelsen.

Et produkt bliver defineret som et stykke legetøj, hvis det klart er konstrueret eller bestemt til legeformål for børn under 14 år.  

Legetøj er dækket af og skal leve op til legetøjsbekendtgørelsen.

Legetøjsdirektivet

EU’s legetøjsdirektiv er implementeret i dansk lov i legetøjsbekendtgørelsen. Direktiverne anviser altid alternativer til brug af standarder, men det er frivilligt, om man vil anvende standarderne. Hvis et produkt overholder de relevante standarder, kan importøren eller fabrikanten formode, at produktet er i overensstemmelse med direktivets krav.

Kontrol med legetøjsprodukter

Sikkerhedsstyrelsen holder øje med legetøjsprodukterne på det danske marked, men det er fabrikantens og importørens ansvar, at produkterne lever op til kravene om sikkerhed.

Kontrol med legeredskaber

Det er producenten og importørens ansvar at sikre, at legeredskaber lever op til lovgivningen og er sikre. Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på produktsikkerhedsområdet, som også omfatter legeredskaber til brug på offentlige og private legepladser.