Evaluering af lov om produkter og markedsovervågning

Publiceret d. 26. juni 2023
Med produktloven har Sikkerhedsstyrelsen bedre muligheder for kontrol med, at produkter er sikre og lever op til reglerne.
Elprodukter
Elprodukter

Sikkerhedsstyrelsen har evalueret produktloven, der trådte i kraft den 1. juli 2020. Loven er gældende for mange af de produkter, som Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer. Efter lovens ikrafttræden gælder de samme produktkrav som før, men loven har givet Sikkerhedsstyrel­sen nye muligheder for kontrol og sanktioner i forbindelse med markedsovervågningen af produkter.

Hensigten med loven er at sikre, at myndigheder kan sætte effektivt ind, når der udføres kontrol på de omfattede kontrolområder – og i den forbindelse især når det konstateres, at reglerne ikke bliver overholdt. Nogle af de nye beføjelser og håndhævelsesmuligheder, som loven har givet myndighederne, er:

  • Anonym kontrol (kontrol under skjult iden­titet, dvs. hvor myndigheden ikke giver sig tilkende i forbindelse med kontrollen).
  • Blokering af adgangen til onlinegrænse­flader, der ikke efterkommer påbud om at fjerne ulovlige produkter, eller onlinegræn­seflader, hvor der gentagne gange er solgt farlige produkter.
  • Skærpelse af de vejledende bødeni­veauer med særligt fokus på gentagne overtrædelser.
  • Kontrol af privatimporterede pakker fra tredjelande og udenlandske aktører generelt.

Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet evalueringen af produktloven på baggrund af dialogmøder med en række myndigheder og interessenter på området. Evalueringen indeholder således fem hovedtemaer:

  • Forbrugersikkerheden
  • Virksomhedernes incitament til at følge lovgivningen
  • Loven som rammelovgivning
  • Anonym kontrol
  • Styrket kontrol af privatimporterede pakker fra tredjelande og udenlandske aktører generelt

Læs publikationen ”Evaluering af lov om produkter og markedsovervågning”