Håndtering af fyrværkeriaffald på genbrugspladser

Her kan du læse om, hvordan kasseret fyrværkeri kan håndteres på genbrugspladser.

Opbevaring op til 5 kg NEM

En genbrugsplads må opbevare op til 5 kg NEM (netto eksplosivstofmængde) uden at være omfattet af de tekniske forskrifter. Det vil sige, at der ikke er krav til opbevaringsmåde eller til sikkerhedsafstande, når der tages mod ubrugt fyrværkeri i en mængde op til 5 kg NEM. Fyrværkeri skal dog altid opbevares med forsigtighed. Det vil sige, at brug af åben ild samt rygning naturligvis ikke må ske i umiddelbar nærhed af fyrværkeriet.

Opbevaring over 5 kg NEM

Har genbrugspladsen brug for at opbevare mere end 5 kg NEM, kræver det en opbevaringstilladelse fra kommunen. Er genbrugspladsen en del af en offentlig myndighed, skal der blot gives besked til kommunen om opbevaringen.

Der skelnes mellem, om fyrværkeri er vådt eller tørt ved ankomst til genbrugspladsen.

Opbevaring af tørt fyrværkeri

Er fyrværkeriet tørt ved aflevering til pladsen, skal fyrværkeriet afleveres til pladsmand for at begrænse antallet af personer, der håndterer fyrværkeriet. Fyrværkeriet placeres i en papkasse, som er godkendt til fyrværkeri eller en minicontainer, en olietønde med låg eller en lignende beholder. Beholderen skal være lavet af et materiale, der er gnistfrit og som kan sikre, at fyrværkeriet ikke spredes, hvis det antændes. Det skal sikres, at fyrværkeriet ikke kan blive vådt og fugtigt.

Beholderen skal placeres:

  • mindst 10 meter fra naboskel
  • mindst 15 meter fra større brandfarlige oplag i det fri
  • mindst 40 meter fra bygninger, der er omfattet af de driftsmæssige eller tekniske forskrifter.
  • Området i en afstand af 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål.

Opbevaring af vådt fyrværkeri

Er fyrværkeriet vådt ved aflevering til pladsen, skal fyrværkeriet afleveres til en pladsmand for at begrænse antallet af personer, der håndterer fyrværkeriet.

Fyrværkeriet kan placeres i plastfade med vand og holdes vanddækket. Plastfadet placeres et sted, hvor der er velventileret, så der ikke ophobes knaldgasser ved afgasning.

Ulovligt fyrværkeri

Findes eller modtages der ulovligt fyrværkeri, for eksempel professionelt fyrværkeri som luftbomber eller hjemmelavet fyrværkeri som sejlgarnsbomber eller lignende, skal det altid anmeldes til politiet, som tager sig af at bortskaffe det.

Er det kasserede fyrværkeri en blanding af lovligt og ulovligt fyrværkeri, skal det ikke sorteres, men behandles som ulovligt fyrværkeri.

Bortskaffelse af fyrværkeri

Bortskaffelse af fyrværkeri skal ske ved destruktion. Her henviser Sikkerhedsstyrelsen til godkendte behandlingsanlæg.