Brug af scene- og festfyrværkeri

De danske beredskaber har ensartet sagsbehandling ved ansøgninger om brug af scene- og festfyrværkeri. Se informationen her.

Afskydning af konsumfyrværkeri uden for nytårsperioden

En godkendt festfyrværker eller scenefyrværker må skyde konsumfyrværkeri af hele året, hvis det er anmeldt til det lokale beredskab. 

Ifølge § 41 i bekendtgørelse 1798 af 09/09/2021 er anvendelse af konsumfyrværkeri ikke begrænset til nytårsperioden fra 27. december til og med 1. januar, hvis anvendelsen sker som led i erhvervet som fest- eller scenefyrværker. 

Brug af special effects og flammemaskiner

Scenefyrværkere skal ikke søge tilladelse til at bruge special effects og flammemaskiner, der ikke indeholder pyroteknik. Dermed er brugen ikke omfattet af bekendtgørelse 1798, men derimod af Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.
Det kan også være omfattet af driftsmæssige forskrifter, hvis flammemaskiner m.v. bruges i et større forsamlingslokale.

Særlige regler for scenefyrværkeri

§ 47 i bekendtgørelse 1798 fastsætter reglerne for opbevaring og anvendelse af scenefyrværkeri og sikkerheden omkring det.  

Lokale regler for fest- og scenefyrværkeri

Efter § 40 i bekendtgørelse nr. 1798 af 09/09/2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler kan der lokalt fastsættes begrænsninger for anvendelsen af fyrværkeri:

”Kommunalbestyrelsen kan for et nærmere afgrænset geografisk område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i det fri i en nærmere angivet periode, når det på grund af tørke eller andre særlige forhold skønnes nødvendigt for at mindske risikoen for brand eller anden skade, herunder personskade.”

Sikkerhedsstyrelsen har i skrivelse til kommunerne den 28. september 2018 orienteret om, at efter styrelsens opfattelse kan ”særlige forhold” eksempelvis kan være, at mange borgere i de større byer kan være samlet på en central plads i byen nytårsaften omkring midnat for at affyre fyrværkeri. Når mange mennesker er samlet på et afgrænset areal, vil der kunne opstå risiko for skade på personer, hvis de påbudte sikkerhedsafstande for fyrværkeriet vanskeligt kan overholdes.