Love og regler om fyrværkeri

Her kan du læse om love og regler på fyrværkeriområdet.

Fyrværkeriområdet er reguleret af produktloven, fyrværkeriloven og af EU’s pyrotekniske direktiv, der er implementeret i dansk lovgivning som en række bekendtgørelser.

Fyrværkeriloven

Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er lovreguleret i fyrværkeriloven og produktloven.

Bekendtgørelserne på fyrværkeriområdet

Fra 1. oktober 2021 gælder disse bekendtgørelser: 

  • Bekendtgørelse nr. 1798 af 9. september 2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.
  • Bekendtgørelse nr. 1799 af 9. september 2021 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. 
  • Bekendtgørelse nr. 1797 om godkendelse som fest- eller scenefyrværker.
  • Bekendtgørelse nr. 1788 om godkendelse og udøvelse af erhverv som fest- eller scenefyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Produktloven gælder også for fyrværkeri

Produktloven ændrer ikke på kravene til dine produkter, men betyder blandt andet, at dine produkter kan blive kontrolleret med skjult identitet. Derudover kan lovovertrædelser sanktioneres hårdere.