Love og regler, hvis du erhverver eller overdrager professionelt fyrværkeri

Her kan du finde en vejledning til, hvilke regler der gælder, hvis du erhverver og overdrager professionelt fyrværkeri.

Hvis du erhverver professionelt fyrværkeri

Reglerne, der gælder, hvis du erhverver fyrværkeri, finder du fra 1. oktober 2021 i bekendtgørelse nr. 1798 af 9. september 2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Hvornår erhverver du fyrværkeri?

Ordet ”erhverve” dækker ikke kun over køb af fyrværkeri. Det dækker også tilfælde, hvor du for eksempel modtager fyrværkeri gratis i vareprøver eller som reklame.  

Hvis du erhverver professionelt fyrværkeri, skal du have en tilladelse fra kommunen. Du skal have tilladelsen af den kommune, hvor du har dit forretningssted. Hvis du ikke har et forretningssted, skal du have tilladelsen af kommunen, hvor du bor.

Du skal vide, at kommunen kan stille sikkerhedsmæssige vilkår for tilladelsen.

Generel eller enkeltstående tilladelse

Du kan få en generel tilladelse til at erhverve professionelt fyrværkeri, hvis du vil videresælge fyrværkeri, for eksempel som grossist, eller hvis du er godkendt som festfyrværker.

Du kan få en enkeltstående tilladelse til at erhverve professionelt fyrværkeri, hvis du kan dokumentere, at du har indgået aftale med en professionel festfyrværker om, at denne anvender fyrværkeriet, og du har et bestemt formål med at erhverve fyrværkeriet.

Hvis du overdrager professionelt fyrværkeri

Du finder bestemmelserne for at overdrage fyrværkeri i bekendtgørelse nr. 1798 af 9. september 2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, kapitel 6.

Hvornår overdrager du fyrværkeri?

Ordet ”overdrage” dækker ikke kun over at du sælger fyrværkeri. Det dækker også tilfælde, hvor du for eksempel bytter eller forærer fyrværkeri væk .

Hvis du overdrager professionelt fyrværkeri, skal du have en tilladelse fra kommunen.

Du skal have tilladelsen af den kommune, hvor du har forretningssted. Hvis du ikke har et forretningssted, skal du have tilladelsen af kommunen, hvor du bor.

Du får tilladelsen som en generel tilladelse. Det vil sige, at du kun skal ansøge om tilladelse én gang.

Kommunen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for tilladelsen.

Pligter

Når du overdrager fyrværkeri, har du nogle pligter.

Du skal ved alle handler (eller enhver anden form for overdragelse) sikre dig dokumentation for, at erhververen har tilladelse til at erhverve fyrværkeriet. Det kan du gøre ved at få en kopi af erhververens tilladelse hver gang.

Derudover skal du føre optegnelser over, hvad du køber og sælger.

Dokumentation for køb og salg skal indeholde:

  • Fabrikant
  • Leverandør
  • Anvendelsesklassifikation, mængde, typebetegnelse
  • Dato for køb og salg
  • Hvis der tale om salg (overdragelse), skal der også oplyses erhververens navn og adresse samt dokumentation for at erhververen har tilladelse til at erhverve det.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år.