Hvilke regler gælder for transport af fyrværkeri?

Her kan du læse om, hvilke regler der gælder, når du skal transportere fyrværkeri. Der er regler både for privatpersoner og for erhvervsmæssig transport.

Hvor meget fyrværkeri må jeg transportere som privatperson?

Du må i din private personbil transportere fyrværkeri i en mængde til egen brug. Der er ikke fastsat en bestemt mængde, du må transportere, udover at det skal være til egen brug.

Du må højest opbevare fyrværkeri med 5 kg NEM (netto-eksplosivmængde) i dit hjem.

Det er Beredskabsstyrelsen, som er myndighed på transport af fyrværkeri. 

Hvilke regler gælder for erhvervsmæssig transport af fyrværkeri?

Virksomheder skal bruge den officielle udgave af ADR-konventionen ved transport af fyrværkeri på vejene.

Du finder den gældende ADR-konvention på www.politi.dk.

Undtagelser

Erhvervsmæssig transport af farligt gods og fyrværkeri kan blive undtaget fra dele af de generelle regler under bestemte forudsætninger. For eksempel er der undtagelser ved transport af farligt gods til og fra et arbejdssted, eller hvis den samlede mængde af henholdsvis farligt gods eller fyrværkeri er mindre end den såkaldte frimængde.

Det er Beredskabsstyrelsen, som er myndighed på vejtransport af farligt gods, herunder fyrværkeri.

Ansøg om transport af defekt fyrværkeri

Har din virksomhed brug for at transportere defekt fyrværkeri fra detailleddet efter salgsperioden? Så skal du ansøge om at få en klassifikationsgodkendelsesattest

Ved salg og opbevaring af fyrværkeri i detailleddet kan fyrværkeriet blive beskadiget, og der kan opstå et behov for at sende det retur til fabrikanten/importøren som defekt fyrværkeri. Virksomheden kan ansøge om en generel transportklassifikation i klassen 1.3G, hvis fyrværkeriet kan identificeres som konsumfyrværkeri. 

Ansøgningens indhold

Ansøgningen skal indeholde en procesbeskrivelse, der beskriver, hvordan du pakker og håndterer fyrværkeriet samt at det bliver pakket forsvarligt i UN-godkendt emballage.

Hvad er affaldsfyrværkeri?

Defekt fyrværkeri er fyrværkeri, der ikke længere må sælges. Det kan for eksempel være en raket med en knækket pind eller et batteri, hvor et eller flere rør er blevet trykket under håndteringen.