Navne på e-cigaretter i EU-CEG skal svare til salgsnavnene

Når et produkt registreres i EU-systemet EU-CEG, skal det ske med præcis det samme navn, som produktet sælges under i en netbutik eller fysisk butik. Ellers er det ikke muligt for en forbruger at kontrollere på listen over registrerede produkter, at et produkt er lovligt.

Hvis det indberettede navn ikke er det samme, som produktet markedsføres med, er der ikke tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse, og der er tale om ulovlig markedsføring, vurderer Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen kontrollerer løbende, at navne på produkter i handelen svarer til de navne, produkterne er indberettet med. 

Korrekt navngivning

Det er ikke tilstrækkeligt, at et produkt er indberettet med korrekte tekniske specifikationer, hvis navnet afviger. Eksempelvis vil et produkt, som har navnet ”VapeX Blue” kun være lovligt at markedsføre i Danmark, hvis der er indberettet det samme produkt med præcis samme navn i EU-CEG. Det vil være ulovlig markedsføring, hvis produktet, der sælges som ”VapeX Yellow” er indberettet som for eksempel ”VapeX Blue.

Eventuelle farvevarianter, der ikke indgår i produktnavnet, kan indberettes i EU-CEG ”General comment”.

 

Hvem har ansvaret?

Sikkerhedsstyrelsen anser både fabrikanter, importører og distributører som nogen, der markedsfører produkter i Danmark, selv om de ikke sælger direkte til forbrugerne. Derfor har både fabrikanter, importører, distributører og detailforhandlere et ansvar for, at reglerne om korrekt navngivning er overholdt.

Ret anmeldelsen i EU-CEG

Hvis et produkt ikke er anmeldt med korrekt navn, eller hvis varianter af produktet ikke er anmeldt, , er fabrikanter og importører  af produktet, forpligtede til at sikre, at navnet bliver rettet i EU-CEG. Hvis samme produkt markedsføres under flere navne, skal hver enkelt variant indberettes. Hvis produktet ”VapeX Red” også markedsføres som ”VapeX Blue”, VapeX Yellow,” ”VapeX Green” og ”VapeX Purple,” skal der laves i alt fem indberetninger i EU-CEG. I så fald kan produktvaremærket angives som ”VapeX”, mens produktnavnene kan være Red, Blue, Yellow, Green og Purple.

Distributører og detailforhandlere har også et ansvar, hvis der markedsføres produkter, der ikke overholdene kravene til navngivning.

Eventuelle farvevarianter, der ikke indgår i produktnavnet, kan indberettes i EU-CEG ”General comment”.

Liste over anmeldte produkter

Sikkerhedsstyrelsen offentliggør en liste over anmeldte e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere på Sik.dk. Her kan forbrugerne orientere sig om, hvilke produkter der er lovligt markedsført i Danmark. Det er afgørende for forbrugerbeskyttelsen, at et produkt i handelen kan genfindes under samme navn på listen over lovlige produkter på det danske marked.

Regler om indberetning

Kravene til indberetning af produktnavne findes i bekendtgørelse nr. 599 af 3. juni 2016, om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere.
Af bekendtgørelsen fremgår det, at anmeldelsen skal indeholde oplysninger om produktvaremærke og produktnavn. I bilag 1 til bekendtgørelsen nævnes det, at hvis produkter sættes til salg i forskellige formater eller i flere lande, skal der indberettes for hver enkelt variant af produktet og desuden for hvert land, det sælges i.

Overtrædelse af reglerne om indberetning

Hvis et produkt ikke er indberettet eller ikke indberettet korrekt, kan Sikkerhedsstyrelsen give et markedsføringsforbud. I visse tilfælde kan både fabrikanter, importører, distributører og detailforhandlere få bødestraf.