Markedskontrol med byggevarer

Fra 1. februar 2019 har Sikkerhedsstyrelsen overtaget ansvaret for overvågning af markedet for byggevarer. Lovgivningen hører fortsat under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Information om byggevarer

Har du brug for information om markedsovervågning af byggevarer, kan du kontakt Sikkerhedsstyrelsen på byg@sik.dk
Du kan også finde oplysninger/vejledninger på www.byggevareinfo.dk, her findes der også en samling af ofte stillede spørgsmål og svar.
Har du spørgsmål til tolkning af reglerne, kan du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Har du spørgsmål til standarder, herunder om din byggevare er omfattet af en harmoniseret standard, kan du kontakte Dansk Standard.

Anmeld en ulovlig byggevare via Produkter.dk

Hvis du har mistanke om en ulovlig byggevare, kan du anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen. Så vil vi behandle sagen og eventuelt træffe en afgørelse over for den, der har markedsført eller solgt en ulovlig vare. Hvis du giver os dine kontaktoplysninger, vil vi muligvis kontakte dig for yderligere oplysninger, men ellers vil du ikke høre mere fra os.