Markedskontrol med byggevarer

Fra 1. februar 2019 har Sikkerhedsstyrelsen overtaget ansvaret for overvågning af markedet for byggevarer. Lovgivningen hører fortsat under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Information om byggevarer

Har du brug for information om markedsovervågning af byggevarer, kan du kontakt Sikkerhedsstyrelsen på byg@sik.dk
Du kan også finde oplysninger/vejledninger på www.byggevareinfo.dk, her findes der også en samling af ofte stillede spørgsmål og svar.
Har du spørgsmål til tolkning af reglerne, kan du kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Har du spørgsmål til standarder, herunder om din byggevare er omfattet af en harmoniseret standard, kan du kontakte Dansk Standard.

Anmeld en ulovlig byggevare

Hvis du har mistanke om en ulovlig byggevare, kan du anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen. Så vil vi behandle sagen og eventuelt træffe en afgørelse over for den, der har markedsført eller solgt en ulovlig vare. Vi kan evt. have behov for yderligere oplysninger fra dig, der er anmelder, men ellers vil du ikke høre mere fra os.

  Anmeldelse via e-mail

  Du kan evt. sende din anmeldelse som en e-mail til sik@sik.dk og vedhæfte relevante dokumenter og fotos.

  Du skal oplyse dette, hvis muligt:

  • Hvilken byggevare er der tale om (fx røgalarm, cement, bærende stålkonstruktion)
  • Navn på byggevaren (produktnavn)
  • Model/type
  • Parti, produkt- eller serienummer
  • Evt. anden identifikation
  • Hvorfor mener du, at byggevaren eller markedsføring og salg af byggevaren ikke overholder kravene?
  • Hvilke krav eller regler mener du, at byggevaren ikke overholder (fx Byggevareforordningen, CE-mærkning, standard, certifikat eller dokumentation)?
  • Hvilken anvendelse markedsføres eller sælges byggevaren til?
  • Evt. yderligere relevante oplysninger
  • Navn, adresse, cvr-nummer, telefonnummer, e-mail og hjemmeside på virksomheden, der anmeldes
  • Navn, evt. firmanavn, adresse, evt. cvr-nummer, telefonnummer og e-mail på dig, der er anmelder

  Typer af byggevarer

  Byggevare-kategorien omfatter en lang række produkter, som anvendes i byggeri. Det er bl.a.:

  • Armeret stål
  • Asfalt
  • Beslag
  • Beton, mørtel og cement
  • Betonelementer
  • Branddøre
  • Brændeovne
  • Byggevareforordningen (CPR)
  • Bærende elementer
  • Dampspærre
  • Døre og vinduer
  • EPS
  • Fast brandbekæmpelsesudstyr
  • Fliser
  • Fugemasser
  • Gips
  • Gipsplader
  • Glas
  • Gulve og belægninger
  • Gulvbrædder
  • Isolering
  • Kabler
  • Klinker
  • Klæbestoffer
  • Kommunikationskabler
  • Loftbeklædning
  • Maling
  • Membraner
  • Midlertidige konstruktioner
  • Murværk
  • Pillefyr
  • Pilleovne
  • Røgalarm
  • Rør og tanke
  • Signalkabler
  • Skilte
  • Spær
  • Skorstene
  • Spildevand
  • Stillads
  • Stål og jern
  • Strømførende kabler
  • Søm og Skruer
  • Tagdækning
  • Tagpap
  • Termiske isoleringsprodukter
  • Trækonstruktioner
  • Træ
  • Trægulv
  • Vådrum
  • Vandhaner
  • Vægbeklædning