Alderskontrol med salg af tobak

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at danske butikker overholder aldersgrænsen på 18 år for salg af tobaksvarer. Kontrollen udføres på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet, som kan vejlede om reglerne.

Om reglerne

Hvis du er forhandler af tobaksvarer, skal du overholde reglerne i lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. Det er regler, der gælder alle forhandlere. Reglerne hører under Sundheds- og Ældreministeriet, som også kan vejlede om reglerne.

Sådan er reglerne

  • Tobaksvarer må ikke sælges til personer under 18 år
  • Der skal kræves legitimation med billede, hvis en sælger er i tvivl, om en kunde er gammel nok til lovligt at købe tobak

Kontrol med reglerne

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med, at forbuddet mod salg af tobak til personer under 18 år overholdes. Det vil ske med fysiske tilsyn hos forhandlere, og overtrædelser af reglerne vil blive meldt til politiet.