Hvad er en fagligt ansvarlig elinstallatør?

Den fagligt ansvarliges opgaver

Den fagligt ansvarlige skal være tilknyttet virksomheden i mindst 30 timer ugentligt inden for virksomhedens normale forretningstid for at være hovedbeskæftiget. Den fagligt ansvarlige skal være ansat med et opsigelsesvarsel på minimum 3 måneder efter 6 måneders ansættelse. 
 
Den fagligt ansvarlige har ansvaret for at bemande opgaverne og for, at medarbejderne er kvalificerede i forhold til den type opgaver, de skal udføre. Det gælder naturligvis også opgaven med at udarbejde elinstallationsrapporter. 
 
Den fagligt ansvarlige skal give medarbejderne instruktion og føre tilsyn med, at arbejdet udføres i overensstemmelse med instruktionerne og de regler, der gælder for arbejdet samt virksomhedens kvalitetsledelsessystem. 
 
Den fagligt ansvarlige kan lovligt have en vis begrænset bibeskæftigelse ved siden af hovedbeskæftigelsen. Bibeskæftigelsen må dog ikke medføre arbejdsmæssige forpligtelser i et omfang, så personen ikke kan varetage sine forpligtelser som fagligt ansvarlig. 
 
Bibeskæftigelsen må ikke overstige 10 timer inden for virksomhedens normale forretningstid. En bibeskæftigelse kan for eksempel være undervisning eller drift af en mindre erhvervsvirksomhed. 
 
En lille virksomhed, som har tilknyttet en person med bibeskæftigelsesautorisation, og hvor der ikke må være andre ansatte end den autoriserede selv, må ikke udføre eleftersyn. 
 

Krav til medarbejderne

Eleftersynsordningen er indført for at give en bedre beskyttelse af forbrugerne, når de handler ejendom. Formålet med en elinstallationsrapport er, at den skal give køber og sælger et professionelt og uvildigt billede af, om bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige. 
 
Eleftersyn skal foretages med professionel omhu og med brug af den indsigt og erfaring, som kan forventes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed. 
 
I lovgivningen stilles der ikke krav om, at medarbejderne i en autoriseret elinstallatørvirksomhed skal have en bestemt uddannelse. Det er den fagligt ansvarlige, der har ansvaret for at bemande opgaverne og for, at medarbejderne er kvalificerede til at udarbejde elinstallationsrapporter. Arbejdet med elinstallationsrapporterne udføres under den autoriseredes elinstallatørvirksomheds ansvar og den fagligt ansvarlige har pligt til at føre tilsyn med arbejdets udførelse.

Læs mere i Håndbogens kapitel 4 (fra 1. oktober 2020 kapitel 2.1).