Det kræver autorisation at udføre eleftersyn

Kun autoriserede virksomheder kan udføre eleftersyn

Arbejdet kan kun udføres af virksomheder med en fuld autorisation inden for el eller en delautorisation inden for el i boliger. Virksomhederne skal være tilmeldt eleftersynsordningen. De virksomheder, der tilbyder at udføre opgaven, kan findes på Boligejer.dk. Virksomhederne har i Husweb i markedsføringsoplysningerne angivet, hvilke kommuner de ønsker at udføre arbejdet i. Det er disse oplysninger, kunderne kan se på Boligejer.dk.

Tilmeld virksomheden til at lave elinstallationsrapporter

Virksomhedens ansvar

Den autoriserede virksomhed har ansvaret for:

 • at bemande opgaver
 • at sørge for, at medarbejderne er kvalificerede til at udføre opgaven
 • at instruere sine medarbejdere
 • at føre tilsyn med, at arbejdet udføres i overensstemmelse med instruktionerne og de regler, der gælder for arbejdet og virksomhedens KLS-system.

Ved bemanding af opgaven skal der blandt andet tages hensyn til, at: 

 • der vil være spænding på de elinstallationer, der undersøges
 • der skal foretages kontrolmålinger med særligt værktøj
 • der kan blive behov for på stedet at foretage midlertidig reparation eller afværgeforanstaltning, hvis noget elmateriel går i stykker, når det bliver undersøgt
 • medarbejderen, af hensyn til egen sikkerhed, skal have kendskab til brug af personlige værnemidler og beskyttelsesudstyr.

Gennemgangen kan gennemføres af medarbejdere, der har erfaring med samtlige punkter:

 • Er sagkyndige og erfarne inden for installationstypen
 • Er sagkyndige til at foretage de krævede målinger
 • Er kompetente til at arbejde på eller nær ved installationer under spænding
 • Har erfaring med kontrol af elinstallationer
 • Kan imødegå farlige situationer og afværge dem.

Betingelser for eleftersynet

Det er virksomheden med autorisation inden for el, der er styrende med hensyn til ansvaret for elinstallationsrapporterne. Hvis en virksomhed skifter autorisationsnummer, kan den nye virksomhed ikke få adgang til den gamle virksomheds rapporter i Husweb.

Uvildighed

Den autoriserede virksomhed skal sikre sig at være uvildig/habil i forhold til den konkrete opgave. Det betyder i praksis, at virksomheden ikke kan kontrollere sig selv. Virksomheden kan med andre ord ikke udføre installationsopgaver i bygningen og bagefter udarbejde en elinstallationsrapport.

Det betyder også, at hvis en ansat i virksomheden på noget tidspunkt har udført elarbejde i boligen, kan virksomheden ikke udføre eleftersyn i boligen.

Læs mere i håndbogens kapitel 2.4.

Sælger bestiller eleftersyn

Det er sælger selv, der bestiller en elinstallationsrapport. Den autoriserede virksomhed må ikke modtage bestilling fra sælgers ejendomsformidler, som typisk er ejendomsmægler. Dette forbud hænger sammen med kravet om uvildighed.

Læs mere i håndbogens kapitel 2.5.

Forbud mod at betinge sig andre ydelser

Som autoriseret virksomhed må du ikke gennemføre eleftersynet på betingelse af, at der købes andre ydelser.

Virksomheden kan godt påtage sig ydelser ud over eleftersynet. Det kan for eksempel være at give et overslag på omkostninger ved udbedring. Men ydelserne ud over eleftersynet må ikke være en betingelse for gennemførelse af eleftersynet.

Læs mere i håndbogens kapitel 2.7.

Eleftersyn i ejerlejligheder

Når der handles ejerlejligheder følger der normalt et fælleseje og en række fællesfaciliteter med i handelen. Der skal derfor gennemføres to eleftersyn; et for ejerlejligheden (selve boligen) og et for fællesfaciliteterne eller fællesejet.

Læs mere i håndbogens kapitel 5.2.