Indholdet i mentorordningen

Huseftersynsordningens mentorordning sikrer, at rutinerede bygningssagkyndiges erfaring med huseftersyn og tilstandsrapporter videreføres til ny-beskikkede bygningssagkyndige.

Mentorliste og mentorerklæring

Her finder du en opdateret liste over de beskikkede bygningssagkyndige, der ønsker at virke som mentorer. Det er den nybeskikkede bygningssagkyndige, der selv skal finde en mentor. Aftale om mentorbistand og evt. fordeling af honorar for tilstandsrapporten er et anliggende mellem den nybeskikkede og mentoren.

Ved de 3 første huseftersyn efter beskikkelsen som bygningssagkyndig skal den nybeskikkede bygningssagkyndige være ledsaget af en mentor, der har mindst 3 års erfaring med udfærdigelse af tilstandsrapporter, og som ikke har modtaget en advarsel, bøde eller har fået inddraget sin beskikkelse inden for de sidste 3 år.

Ved huseftersynet er det den nybeskikkede bygningssagkyndige, der laver bygningsbesigtigelsen, registrerer skader og tegn på skader. Det er ligeledes den nybeskikkede bygningssagkyndige, der indberetter tilstandsrapporten med eget navn og underskrift.

Mentor deltager i bygningsbesigtigelsen samt gennemlæser kladderapporten inden den endelig indberettes.

Mentor underskriver mentorerklæring, hvor mentors navn og HE-nr. samt den nybeskikkedes bygningssagkyndiges navn og HE-nr. fremgår. Ejendommens adresse, kommune og ejendomsnummer, HE-rapport løbenummer samt besigtigelsesdato påføres ligeledes mentorerklæringen.

Mentorerklæring fremsendes herefter til Sikkerhedsstyrelsen, som gennemgår erklæringerne og kontrollerer, om tilstandsrapporten er indberettet i henhold til retningslinjerne herfor. Orientering om mentorforløbet sendes af styrelsen til Nævnet, som gennemgår de første tre rapporters kvalitet og kontakter den bygningssagkyndige, såfremt der er kommentarer hertil.

Download mentorerklæring

Ønsker du at blive mentor?

For at blive mentor og blive optaget på listen herover, skal du skrive til Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk og angive dit navn, HE-nummer og kontaktoplysninger. Alle beskikkede bygningssagkyndige, som har været beskikket i 3 år, kan blive mentorer, så længe de IKKE har fået en advarsel eller bøde som følge af alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporterne.