Arbejdsdeling mellem ordningens aktører

Ordningens aktører

De primære aktører indenfor huseftersynsordningen er Justitsministeriet og Erhvervsministeriet med tilhørende styrelser og sekretariater.

Justitsministeriet

Justitsministeriet har ansvaret for spørgsmål om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer samt øvrige spørgsmål vedrørende lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer.

Erhvervsministeriet

 • Sikkerhedsstyrelsen
  Sikkerhedsstyrelsen er ansvarlig for den del af huseftersynsordningen, der vedrører tilstandsrapporter, herunder lov om beskikkede bygningssagkyndige, bekendtgørelse om huseftersynsordningen, udviklingsopgaver vedrørende ordningen, afgørelser om beskikkelse og genbeskikkelse af bygningssagkyndige, udstedelse af retningslinjer for bygningsgennemgang og fastsættelse af krav til udarbejdelse af tilstandsrapporter.

  Foruden det overordnede ansvar for ordningen, varetager Sikkerhedsstyrelsen også den daglige administration af ordningen, herunder spørgsmål og vejledning om beskikkelse og genbeskikkelse, mentorordning for bygningssagkyndige, optagelseskurser, informationsmøder og opkrævning af gebyrer, overordnede spørgsmål til retningslinjerne i Håndbog for Beskikkede bygningssagkyndige, spørgsmål vedrørende hjemmeside og evt. problemer med HE-WEB.

  Under Sikkerhedsstyrelsens ressort hører spørgsmål om reglerne for bestilling af tilstandsrapporter.

  Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for spørgsmål om reglerne for udarbejdelse af elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen.
   
 • Sekretariatet for Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige
  Sekretariatet har ansvaret for spørgsmål om kvaliteten af tilstandsrapporter, herunder konkrete byggetekniske spørgsmål og den nærmere praksis for udmøntning af kravene til bygningsgennemgang og registrering af skader i tilstandsrapporterne ud fra Håndbogens retningslinjer. Herudover yder sekretariatet bistand til Disciplinær- og klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige, som behandler forbrugerklager over tilstandsrapporter og disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige.