Anmeld nyt eller ændret biogasanlæg

På Virk.dk kan du anmelde et nyt biogasanlæg eller anmelde ændringer til et eksisterende biogasanlæg. Ejeren har ansvaret for at lave anmeldelsen.

Krav om anmeldelse

Ifølge gassikkerhedsloven skal ejeren anmelde et nyt gasanlæg til Sikkerhedsstyrelsen, og det skal også anmeldes, hvis der laves ændringer på et eksisterende gasanlæg.

Blanket til at anmelde gasanlæg