Gassikkerhedsloven

Gassikkerhedsloven er trådt i kraft d. 21. april 2018.

Om loven

Gassikkerhedsloven - lov nr. 61 af 30/01/2018 om sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel - er trådt i kraft 21. april 2018. Samtidig ophæves Lov om gasinstallationer og gasmateriel, jf. lovbekendtgørelse nr. 556 af 2. juni 2014.