Flere tilsyn på byggepladser: Elsikkerheden er blevet dårligere

Publiceret d. 20. februar 2020
Sidste år fandt Sikkerhedsstyrelsen flere fejl på de midlertidige elinstallationer på byggepladser end tidligere. Derfor gennemfører styrelsen igen en omfattende tilsynsindsats på byggepladser i 2020. Særligt var der problemer med ubeskyttede kabler og adgang til spændingsførende dele.
Byggeplads
Foto: Pixabay

225 byggepladser får i 2020 besøg af Sikkerhedsstyrelsen, som vil kontrollere, om de midlertidige elinstallationer lever op til sikkerhedskravene.

Sidste år gennemførte styrelsen 282 tilsyn på byggepladser. Resultaterne viste, at fejlraten på pladserne var steget.

I 2017 var der fejl på 70 procent af de byggepladser, hvor styrelsen undersøgte de midlertidige elinstallationer. Andelen af byggepladser med fejl var i 2019 steget til 75 procent.

- Det er selvsagt vigtigt, at elinstallationerne på byggepladserne er i orden. Fejl medfører potentiel fare for håndværker og andre, der færdes der. Derfor sætter vi nu ind med flere tilsyn i 2020, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Søren Assenholt Muff.

Den hyppigste fejl med midlertidige elinstallationer på byggepladser er, at kablerne ikke er korrekt beskyttet mod mekanisk påvirkning. Konkret kan det skyldes, at kabler ligger på køre- og gangveje, hvor de ikke bør ligge – med mindre kablerne bliver beskyttet mod mekaniske skader fra for eksempel maskiner eller køretøjer. På dette punkt er fejlene steget fra 57 til 84 procent fra 2017 til 2019.

En anden gennemgående fejl på byggepladserne var, at spændingsførende dele ikke var anbragt inde i kapslinger. På den måde kan man komme til at berøre de spændingsførende dele – med risiko for livsfarligt elektrisk stød til følge.

Denne type fejl var der på 21 procent af de byggepladser, styrelsen besøgte i 2019.

- Byggepladsernes miljø med vind, vejr og folk, der færdes der til fods, i køretøjer og maskiner, sætter sit præg på de midlertidige elinstallationer. Derfor skal man tage de lovpligtige forholdsregler. Folk skal selvfølgelig ikke kunne komme til skade eller dø, når de går på arbejde, uddyber Søren Assenholt Muff.

Fem gode råd til elsikre byggepladser

  • Ryd op i ledninger og kabler, så de ikke ligger steder, hvor man går eller kører
  • Brug kun stikpropper, der passer sammen med de stikkontakter, der anvendes, så jordforbindelsen virker
  • Tilslut kun dit værktøj, hvis der er en fejlstrømsafbryder
  • Tjek eltavlen for skader
  • En midlertidig byggepladsinstallation skal hver tredje måned efterses af en autoriseret elinstallatørvirksomhed