Termografering af eltavler er autorisationskrævende arbejde

Denne vejledning er til dig, der udfører el-termografi. Her kan du få overblik over, hvilke regler el-termografering er omfattet af.

Termografering af eltavler

Du må kun udføre termografering af eltavler, hvis du er autoriseret elinstallatørvirksomhed eller tavlefabrikant.

Inden du går i gang med at udføre en el-termografering, skal du altid foretage en risikovurdering. Risikovurderingen skal fastlægge, om du skal udføre termograferingen som arbejde under spænding eller som arbejde i nærheden af spænding.

Det er din risikovurdering, som skal vise, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at termograferingen udføres af én person.

Husk altid at være særlig opmærksom ved åbning og demontering af afdækning eller låger på ældre tavler.

Sådan er reglerne

El-termografering er omfattet af installationsbekendtgørelsens kapitel 7, Drift og vedligehold, Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation.

Risikovurdering og termograferingen skal udføres i overensstemmelse med standarden EN 50110, Drift af elektriske installationer og anlæg.

Termografering af elektriske installationer er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 30 om autorisation samt de bekendtgørelser, der er udstedt med hjemmel i lov om autorisation.