Valg og installation af RCD (fejlstrømsafbryder)

Her kan du få et overblik over hvilke krav, der er til valg og installation af en RCD (fejlstrømsafbryder) i en bolig. Du finder også en række eksempler på steder, hvor beskyttelse med RCD kan undværes.
 • Denne vejledning bygger på den nye installationsbekendtgørelse, som er trådt i kraft 1. juli 2017.

Valg af RCD

I langt de fleste tilfælde vil en RCD 30 mA yde fejlbeskyttelse og supplerende beskyttelse. Det betyder i praksis, at installationen skal være fordelt på mindst 2 RCD'er. Det skyldes, at en RCD ikke må afbryde alle grupper, herunder at en enkelt fejl ikke må være skyld i, at hele installationen bliver afbrudt.

Hvis du anvender en anden form for fejlbeskyttelse end RCD 30 mA, er der ikke krav om fordeling på 2 RCD'er, så længe hele installationen ikke bliver afbrudt.

RCD'er, der kobler ud ved 30 mA, skal sættes op i alle nye installationer i boliger. Her skal du være opmærksom på, at det ikke er tilladt at bruge RCD af type AC i boliger.

Se § 53 i installationsbekendtgørelsen.

Krav til antal RCD'er i en tavle eller undertavle

Uønsket udkobling

Hvis der er benyttet mange elektroniske strømforsyninger (switchmode-typen) i en bolig, fx hvis der er mange computere eller lignende apparater, der danner jordlæksstrømme i installationen, så er du nødt til at sikre, at jordlækstrømmene ikke overstiger 0,3 gange RCD’ens mærkeudløsestrøm.

Det betyder, at du muligvis skal bruge flere end 2 RCD’er.

Om lækstrømme

Manglende udkobling

Grænsen for RCD type A er normalt 6 mA jævnstrøm – og hvis du kommer op i nærheden af 15 mA jævnstrøm, så risikerer du, at RCD’en mættes. Alternativt kan du bruge en RCD type B, da den kan tåle rene d.c. jordlæksstrømme.

I stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6B er det specificeret, at type AC ikke kan anvendes. Her står der, at HPFI (der kan tåle en pulserende strøm og derfor er det samme som RCD type A) skal anvendes.

Undtagelserne for brug af RCD er uændret i forhold til stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6B.

Steder uden beskyttelse med RCD

Der kan være steder, hvor beskyttelse med RCD kan være undtaget. Det gælder følgende punkter:

 • Stikkontakter for enkelte brugsgenstande
  Stikkontakter for enkelte brugsgenstande, som af driftstekniske grunde ikke ønskes beskyttet af 30 mA RCD (fx gas- eller oliefyr, grundvandspumpe eller lignende) kan være undtaget for beskyttelse med RCD.

  Her skal stikkontakterne i stedet være beskyttet ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr, anden metode eller en RCD med en anden udløserstrøm end de 30 mA.

  Samtidig skal stikkontakterne anbringes eller være mærket på en sådan måde, at de ikke vil blive anvendt til tilslutning af andre brugsgenstande.
  Se § 35, stk. 3-4 i installationsbekendtgørelsen.
   
 • Strømkredse uden stikkontakter
  RCD kan også udlades ved en strømkreds uden stikkontakter eller andre tilslutningssteder, hvor der kun er fast tilsluttet materiel af klasse 2.
  Se § 35, stk. 5 i installationsbekendtgørelsen.
   
 • Separate strømkredse
  De dele af en elektrisk installation, der er beskyttet ved separat strømkreds eller ved ekstra lav spænding, SELV eller PELV kan også være undtaget for beskyttelse med RCD.
  Se § 35, stk. 5 i installationsbekendtgørelsen.
   
 • IT-systemjording og EDB-stikkontakter
  Det gælder også elektriske installationer med IT-systemjording og isolationsovervågning, og EDB-stikkontakter som af driftstekniske grunde ikke ønskes beskyttet med RCD.
  EDB-stikkontakter skal i stedet beskyttes ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr end RCD.
  Se § 35, stk. 5 i installationsbekendtgørelsen.

Om vejledningen

 • Denne vejledning er lavet i et samarbejde mellem TEKNIQ og Sikkerhedsstyrelsen.
 • Indhold fra standarder er gengivet efter aftale med Dansk Standard.

22. august 2017
Opdateret 17. maj 2021