Spørgsmål og svar om ATEX

ATEX står for "Atmosphere explosible". Det er fransk og betyder eksplosiv 'atmosfære'. Vi har samlet en række spørgsmål og svar inden for ATEX.

Spørgsmål og svar om ATEX

Hvem må reparere EX-udstyr og installationer?

Det er kun kvalificerede personer, som må udføre reparationer på EX-udstyr og installationer. Den kvalificerede person skal have følgende viden:

  • kendskab til beskyttelsesmetoder
  • kendskab til områdeklassifikation
  • kendskab til installationspraksis

Reparationer skal udføres efter fabrikantens anvisninger. Hvis disse ikke følges, kan man ikke være sikker på, at certifikatet er gældende.
Det er fabrikantens forpligtelse, at der til alt materiel og alle sikringssystemer medfølger en brugsanvisning, som blandt andet indeholder en vejledning i sikker vedligehold og reparation.

Hvordan ved jeg, om der er tale om klassifikation af ATEX-zone gas eller støv?

Ved klassifikation af eksplosionsfarlige områder henvises til Beredskabsstyrelsen www.brs.dk, som er myndighed på dette område.

På deres hjemmeside vil du kunne finde vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, og på www.retsinformation.dk  kan du finde regler for klassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Skal ATEX-mærkningen være synlig?

Alt materiel og alle sikringssystemer skal være forsynet med en mærkning, der er letlæselige og som ikke kan fjernes.

Skal alt (kabler, dåser, forskruninger) være lyseblåt ved egensikre installationer?

Ledninger, der indeholder egensikre strømkredse, skal være mærket på hele kablets udstrækning for at identificere dem som værende en del af en egensikker strømkreds. Hvis kapper eller dæklag mærkes med farve, skal farven være lyseblå. For at undgå risiko for forveksling, må lyseblå farvemærkning ikke anvendes, såfremt ledningssystemer til andre formål har lyseblå farvemærkning. Andet materiel, fx dåser og forskruninger, der udgør en del af et egensikkert system, bør, hvor det er praktisk muligt, kunne identificeres som værende en del af et egensikkert system.
Hvis alle egensikre eller ikke-egensikre ledninger er armerede, forsynet med metalkappe eller skærmede, kræves der ikke mærkning af egensikre ledninger.

Må jeg bruge samlemuffer i klassificeret område?

I områder med eksplosive gasatmosfærer (zone 1 og zone 0), må forbindelse af power-ledere, ikke ske med samlemuffer.

Dog må der anvendes samlemuffer, hvis samlingen fortages i en certificeret tryksikkerkapsling (dvs. mærket Ex d).

Alle andre power ledere skal samles i certificeret terminalkasser, som typisk vil være i forhøjet sikkerhed (dvs. mærket Ex e) og med lyseblå terminaler.

For power-ledere i områder med støv (zone 21 og zone 20) må der anvendes samlemuffer, hvis kapslingen er certificeret som støvbeskyttet (dvs. mærket Ex tb for zone 21 eller Ex ta for zone 20).

(Generelt, da man ikke må ændre på certificeret CE- mærket produkter. Det skal derfor fremgå af manualen at der må anvendes samlemuffer. Som regel vil udstyret være forberedt med terminaler).

Installationen skal i øvrigt følge EN60079-14, se f.eks. 9.6

For ubenyttet ledere er kravene i EN60079-14, 9.6.3 relevante.

Er det tilladt at anvende stikforbindelser i egensikre kredse?

Ja – det er tilladt at anvende stikforbindelser jf. EN 60079-14:2014, 16.5.5. Det er dog et krav, at disse stikforbindelser ikke kan forveksles med andre stikforbindelser, der forsyner ikke egensikre kredse.

Hvordan skal udligningsforbindelser kontrolmåles i EX-område?

Der skal foretages en prøve af de gennemgående elektriske forbindelser i beskyttelsesledere samt i hovedudligningsforbindelser og supplerende udligningsforbindelser. Det anbefales, at prøven udføres med en forsyning, der har en tomgangsspænding på 4 til 24 V jævn- eller vekselspænding, og med en strøm på mindst 0,2 A. Der må ikke udføres prøver i et område på tidspunkter, hvor området er klassificeret som eksplosionsfarligt, medmindre installationen er spændingsløs, og der samtidig anvendes prøveapparater i egensikker udførelse.