Tvungen kontrol på diskoteker

Publiceret d. 15. januar 2004
By- og Boligministeren indfører nu krav om, at alle landets diskoteker en gang om året får udarbejdet en godkendelsesattest for elsikkerheden. Ministeren tager dette skridt, efter at Elektricitetsrådet i 1999 har foretaget 113 tilsyn på diskoteker og har fundet, at størsteparten ikke var tilstrækkeligt sikre.

NYHED: "Det er helt uacceptabelt, at den elektriske sikkerhed er så dårlig på diskotekerne. Der er jo tusindvis af unge og andre gæster, der risikerer at få stød eller komme til skade på anden måde. Det værste vi kan forestille os er en brand, hvor nødbelysningen ikke virker. Derfor bliver vi nødt til at stramme op og indføre et krav om årlig kontrol på alle landets diskoteker", udtaler by- og boligminister Jytte Andersen.

Ordningen vil komme til at bestå i, at diskotekerne skal have udarbejdet en attest fra en autoriseret elinstallatør, som bekræfter, at diskotekets elektriske installationer er sikre samt, at nødbelysningen virker.

Elektricitetsrådet, som hører under By- og Boligministeriet, forestår arbejdet med at udmønte den konkrete ordning:

"Elektricitetsrådet laver i løbet af foråret 2000 en teknisk vejledning til elinstallatører og diskoteksejere. Elinstallatøren skal så udfylde en attest, som skal hænges op et synligt sted på diskoteket ligesom i elevatorerne. Og ejeren af diskoteket skal selv betale for attesten", fortsætter Jytte Andersen.

Elektricitetsrådets tilsyn på diskoteker har omfattet 113 diskoteker, som er fordelt over hele landet. 95% af disse diskoteker havde fejl, og 46% havde såkaldte farlige fejl, hvor der på kort sigt er fare for elektrisk stød eller brand. Desuden virkede nødbelysningsanlæggene ikke på cirka 40% af diskotekerne.