Sikkerhedsstyrelsen tjekker elinstallationer hos 100 grusgrave

Publiceret d. 17. april 2018
Fra maj og frem tager Sikkerhedsstyrelsen på tilsyn hos 100 grusgrave fordelt i hele Danmark. De specifikke steder er tilfældigt udvalgt og en del af styrelsens treårige screeningkampagne. Dele af både faste og midlertidige installationer vil bliver gennemgået. Tilsynet er gratis.

NYHED: Brevene er så småt begyndt at tikke ind i e-Boks hos nogle af de 100 grusgrave, som maj april og frem kan vente besøg af Sikkerhedsstyrelsen. Her vil de tilsynsførende gennemgå dele af de faste og midlertidige elinstallationer.

Tilsynet er en del af en treårig screeningkampagne, hvor elinstallationer i alle brancher i Danmark bliver gået efter i sømmene. Det skal sikre, at styrelsen får et overblik over, hvor der er størst problemer, så man kan føre mere risikobaserede tilsyn.

Tilsynet koster ikke noget for grusgravene.

- Grusgrave har ofte midlertidige installationer, og der er krav om, at disse bliver tjekket hver tredje måned, fordi de befinder sig i et hårdt miljø. Det vil vi blandt andet kigge på, siger Søren Assenholt Muff, som er kontorchef i Kontrol og Anlæg i Sikkerhedsstyrelsen.

Derudover vil den tilsynsførende også kigge på dele af de faste installationer.

De 100 grusgrave bliver tilfældigt udvalgt og bliver varslet minimum 14 dage, før tilsynet finder sted.

- Vi har brug for, at nogen i virksomheden lukker den tilsynsførende ind, og at der er adgang til eltavlen og andre rum, hvor installationerne skal kontrolleres. Vi har også brug for, at virksomheden kan hjælpe den tilsynsførende rundt i området for at tjekke installationerne, uddyber kontorchefen.

Efter tilsynet vil grusgraven få besked om, om der er fejl i installationerne, som skal rettes.

Om Sikkerhedsstyrelsen 

Sikkerhedsstyrelsen er blandt andet kontrolmyndighed i forhold til elinstallationer i Danmark.

Det betyder dels, at styrelsen udsteder og fører kontrol med autorisationer til elinstallatørvirksomheder og dels, at styrelsen fører kontrol med tilstanden for elinstallationer generelt. Kontrollen er både af installationer i private boliger og erhvervslokaler, på byggepladser, hos grusgrave og andet.

Formålet med kontrollerne er at sikre, at elsikkerheden på installationer i Danmark er i top. Fejl i installationer kan medføre alvorlige ulykker såsom brand og elektrisk stød.