Sikkerhedsstyrelsen tjekker 200 nye elinstallationer i 2020

Publiceret d. 26. februar 2020
Fra april til og med oktober 2020 fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med 200 nye installationer i private hjem og erhvervsejendomme. Kontrollerne er en del af styrelsens faste tilsyn og skal sikre, at landets elinstallatørvirksomheder leverer nye installationer af høj kvalitet.
Elinstallationer

Varslingsbrevene begynder så småt at dumpe ind i e-boks hos en række boligejere og ejere af erhvervsejendomme.

I første halvår af 2020 kommer Sikkerhedsstyrelsen nemlig på tilsyn i 200 private hjem og på virksomheder og fabrikker. Her vil de tilsynsførende kigge på kvaliteten af nye elinstallationer.

Alle tilsynene finder sted på installationer, som fornylig er blevet tilmeldt til et elselskab. Ejendommene bliver udvalgt tilfældigt.

- Nye elinstallationer skal leve op til kravene i lovgivningen, så de ikke udgør en risiko for personer og ejendom. Vi laver en stikprøvekontrol af 200 nye installationer for at sikre, at de lever op til kravene, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Søren Muff.

Styrelsens tilsynsførende kigger først på eltavlen. Derefter bliver dele af den faste installation undersøgt.

Hvis der bliver fundet noget ved tilsynet, som ikke er, som det skal være, bliver ejeren af installationen underrettet om det.

- På den måde kan installationsejeren bruge tilsynet som et ekstra kvalitetstjek og få rettet op på ting, der ikke er, som de skal være, uddyber kontorchefen.

Tilsynet er gratis for ejerne af installationerne. De får besked om tilsynet minimum 14 dage før, det skal finde sted.

Sådan foregår tilsynet

Ved besøget vil den tilsynsførende kigge på eltavlen og gennemgå dele af installationerne. Derfor har Sikkerhedsstyrelsens medarbejder behov for at blive lukket ind i de relevante rum, men det er ikke nødvendigt, at ejeren er til stede under hele besøget.

Gennemgangen installationerne foregår stikprøvevis. Det er altså ikke hele installationen, som bliver undersøgt.

Efter tilsynet modtager installationsejeren et brev i e-boks om, hvad der eventuelt er fundet ved tilsynet, som bør rettes op.