Kontrol med autoriserede elinstallatørvirksomheder

Arbejde på faste elinstallationer kræver, at virksomhederne har en autorisation. Her kan du læse om, hvilken kontrol der er med autoriserede elinstallatørvirksomheder.

Hvad vil det sige at have en autorisation?

Arbejde på de faste installationer inden for el må kun udføres af en autoriseret installatørvirksomhed.

Virksomheder skal leve op til en række krav for at have en autorisation.

Den skal have en fagligt ansvarlig, som er tilknyttet virksomheden mindst 30 timer om ugen, og virksomheden skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem, KLS. Derudover skal virksomheden have en virksomhedsautorisation af Sikkerhedsstyrelsen.

Kontrol med autoriserede elinstallatørvirksomheder

Sikkerhedsstyrelsen har godkendt en række kontrolinstanser. Disse har til opgave at føre kontrol med autoriserede elinstallatørvirksomheders kvalitetsledelsessystem, KLS.

Når en virksomhed søger om autorisation, skal dens KLS forhåndsgodkendes af en kontrolinstans, før Sikkerhedsstyrelsen kan udstede autorisationen. Forhåndsgodkendelsen gælder i et år.

Derefter skal virksomheden have sit KLS godkendt endeligt inden for et år. Det skal løbende godkendes af en kontrolinstans hvert andet år.

Er KLS’et ikke godkendt, kan Sikkerhedsstyrelsen fratage virksomhedens autorisation.

Kontrolinstanser

  • De kontrolinstanser, som godkender elinstallatørvirksomheders KLS, er godkendte af Sikkerhedsstyrelsen.
  • Det er virksomhedernes ansvar at sørge for at sørge for, at kontrolinstansen kommer rettidigt på audit, og at kvalitetsledelsessystemet er godkendt.
  • Er KLS’et ikke godkendt, risikerer virksomheden at miste sin autorisation.

Find en godkendt kontrolinstans

Hvis du vil søge om autorisation og har brug for at få forhåndsgodkendt dit kvalitetsledelsessystem, skal du tage fat i en kontrolinstans, som er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.