Delautorisationer for el, vand og afløb, solceller og flaskegas

Denne vejledning er til dig, der ønsker at få et overblik over delautorisationer og hvilke fagområder de dækker.

Delautorisation

Som et alternativ til en fuld autorisation kan din virksomhed vælge at få en delautorisation inden for en afgrænset del af et fagområde.

Det gælder inden for de områder, som er forklaret nedenfor.

El i boliger

En delautorisation som boliginstallatørvirksomhed for el omfatter alt autorisationskrævende arbejde i en boliger med individuel afregning:

•    Huse der anvendes til helårsbeboelse (lejligheder, rækkehuse, parcelhuse)
•    Sommerhuse, ferielejligheder og fritidshuse godkendt til overnatning

Delautorisationen omfatter også boligens stikledning og udendørsinstallationer, for eksempel lamper og solceller.

Fællesinstallationer i for eksempel flerfamiliehuse og boligbyggeri er ikke omfattet.

Vand og afløb i boliger

En delautorisation som boliginstallatør for vand og afløb omfatter vandinstallationer i boliger samt afløbsarbejde over terrænhøjde. Delautorisationen omfatter også tilslutning af vandstikledning til det tilslutningssted, som vandforsyningen anviser, i boliger med individuel afregning:

•    Huse der anvendes til helårsbeboelse (lejligheder, rækkehuse, parcelhuse)
•    Sommerhuse, ferielejligheder og fritidshuse, der er godkendt til overnatning

Fællesinstallationer i for eksempel flerfamiliehuse og boligbyggeri er ikke omfattet.

Vand og afløb i bolig og industri (tidligere vand- og sanitetsmestre)

En delautorisation som vand- og afløbsvirksomhed omfatter autorisationskrævende arbejde på vand- og afløbsinstallationer i både private boliger og industribygninger.

Solceller

En delautorisation som solcelleinstallatørvirksomhed omfatter tilslutning og installation af alle former for solcellesystemer i disse boliger og bygninger:

•    Erhvervsbygninger (institutioner, virksomheder, skoler og lignende)
•    Boliger med individuel afregning, der anvendes til helårsbeboelse
•    Fritidshuse, der er godkendt til overnatning

Delautorisationen omfatter for installationer i erhvervsbygninger både installation og tilslutning af solceller til et i forvejen udpeget tilkoblingspunkt i den faste installation.

Delautorisationen omfatter for boliginstallationer både installationen og tilslutning af solceller til et tilkoblingspunkt i den faste installation samt installation af overstrøms- og fejlbeskyttelsesudstyr på vekselstrømssiden, når det anbringes i den bolig, solcellesystemet tilhører.

Installation og tilslutning omfatter (for begge installationstyper) på jævnstrømssiden ledningssystemet fra solcellegeneratoren til solcelleinverterens jævnstrømsklemmer, montage og sammenkobling af moduler/paneler til en solcellegenerator samt installation af og tilslutning til inverter og tilhørende beskyttelsesudstyr.

Installation og tilslutning om fatter (for begge installationstyper) på vekselstrømssiden ledningssystemet fra solcelleinverterens vekselstrømsklemmer til koblingspunktet.

Flaskegas i mobile enheder

En virksomhed med delautorisation som flaskegasinstallatørvirksomhed må installere, kontrollere, efterse og servicere gasinstallationerne i campingvogne, skurvogne, autocampere, mobile homes, pølsevogne og transportable boder.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at få en delautorisation?

En del-autorisation er en autorisation inden for en afgrænset del af et autorisationsområde. For at få en delautorisation skal du opfylde de samme krav, som gælder til en fuld autorisation. 

Du skal have en forhåndsgodkendelse af dit kvalitetsledelsessystem (KLS) samt en fagligt ansvarlig, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til del-autorisationsområdet og ansat i mindst 30 timer om ugen.

Husk, hvis den fagligt ansvarlige tidligere har været tilknyttet en anden autoriseret virksomhed, skal han afmeldes den virksomhed, inden han kan tilknyttes din virksomhed.

Hvordan bliver jeg boliginstallatør?

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan blive godkendt som boliginstallatør, skal du kontakte et af uddannelsesstederne.

Du kan få flere oplysninger om uddannelser og krav til godkendelse på Uddannelsesguiden.

Regler om autorisation