Bekendtgørelser om fagligt ansvarlige inden for el, vvs, kloak og gas

Her kan du få et overblik over de bekendtgørelser, der gælder, når du skal godkendes som fagligt ansvarlig og arbejde i en autoriseret virksomhed inden for el, vvs eller kloak eller i en virksomhed med en gasgodkendelse.

Bekendtgørelse om fagligt ansvarlig

Hvis du ønsker at blive godkendt som fagligt ansvarlig inden for el, vvs, kloak eller gas, skal du opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 1415.

Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om ansøgning som fagligt ansvarlig og overblik over krav til uddannelse inden for el, vvs, kloak og gas samt de enkelte delautorisationsområder.

Kan jeg være fagligt ansvarlig i to virksomheder?

Nej, du kan som udgangspunkt kun være fagligt ansvarlig i én virksomhed.

Du skal være tilknyttet den samme virksomhed i mindst 30 timer om ugen. Derfor vil du få en meget lang arbejdsuge, hvis du skal være fagligt ansvarlig i to virksomheder.

Dispensation til at være fagligt ansvarlig i to virksomheder, er noget der kun tildeles i helt særlige tilfælde.

Du kan sende e-mail til sik@sik.dk, hvis du alligevel vil søge om dispensation. Det er en forudsætning, at begge virksomheder allerede er autoriseret, eller vi som minimum har modtaget en ansøgning på det tidspunkt, du søger om dispensation.

I mailen skal du lave en kort beskrivelse af, hvorfor du har brug for at være tilknyttet to virksomheder. Derudover skal begge virksomheder besvare følgende 5 spørgsmål:

1. Hvornår arbejder de udførende medarbejdere (virksomhedens forretningstid)?
2. Hvornår arbejder den fagligt ansvarlige?
3. Hvor mange medarbejdere skal den fagligt ansvarlige tage ansvar for?
4. Hvor stor er virksomhedens omsætning?
5. Hvor stor en procentdel af omsætningen udgør autorisationskrævende arbejde?

Når vi har modtaget din e-mail, vil vi vurdere din ansøgning.

Kan jeg være fagligt ansvarlig i mindre end 30 timer om ugen?

Nej, du kan som udgangspunkt ikke arbejde som fagligt ansvarlig, hvis du arbejder mindre end 30 timer om ugen.

I enkelte særlige tilfælde er det dog muligt at opnå en dispensation fra kravet om 30 timer. Det kan ske, hvis vi vurderer det sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Når en ny virksomhed starter op, er det ikke altid, der er kunder nok til 30 timers autorisationskrævende arbejde lige i starten. I den forbindelse kan vi oplyse, at 30 timers kravet gælder alle timer lagt i virksomheden, også selv om noget af tiden foregår med markedsføring eller regnskab. Så længe den fagligt ansvarlige sørger for at opfylde sine forpligtelser med bemanding, instruktion og tilsyn i forhold til det autorisationskrævende arbejde.

En ansøgning om dispensation fra 30 timers kravet behandles sammen med din ansøgning om autorisation eller i forbindelse med tilknytning af en ny fagligt ansvarlig til en allerede eksisterende autorisation. I blanketterne vil du støde på følgende 5 spørgsmål, hvis du svarer nej til, at den fagligt ansvarlige er tilstede mindst 30 timer om ugen:

1. Hvornår arbejder de udførende medarbejdere (virksomhedens forretningstid)?
2. Hvornår arbejder den fagligt ansvarlige?
3. Hvor mange medarbejdere skal den fagligt ansvarlige tage ansvar for?
4. Hvor stor er virksomhedens omsætning?
5. Hvor stor en procentdel af omsætningen udgør autorisationskrævende arbejde?

Vi kan derfor ikke tage stilling til en konkret forespørgsel, før der er indsendt en ansøgning om autorisation, eller der allerede foreligger en autorisation.

Hvis der er tale om en fagligt ansvarlig, der allerede er tilknyttet virksomheden, men som af en helt særlig årsag har brug for nedsat tid, kan virksomheden kontakte Sikkerhedsstyrelsen direkte for en drøftelse af situationen.

Den kompetencegivende kloakmestereksamen

Det er Byggeriets Uddannelser, der varetager afholdelsen af den kompetencegivende kloakmestereksamen, mens det er os i Sikkerhedsstyrelsen, som overvåger og fører kontrol med kvaliteten.

Se bekendtgørelse nr. 1230 om den kompetencegivende kloakmestereksamen