Bekendtgørelser om fagligt ansvarlige inden for el, vvs, kloak og gas

Her kan du få et overblik over de bekendtgørelser, der gælder, når du skal godkendes som fagligt ansvarlig og arbejde i en autoriseret virksomhed inden for el, vvs eller kloak eller i en virksomhed med en gasgodkendelse.

Bekendtgørelse om fagligt ansvarlig

Hvis du ønsker at blive godkendt som fagligt ansvarlig inden for el, vvs, kloak eller gas, skal du opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 1415.

Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om ansøgning som fagligt ansvarlig og overblik over krav til uddannelse inden for el, vvs, kloak og gas samt de enkelte delautorisationsområder.

Kan jeg være fagligt ansvarlig i to virksomheder?

Nej, du kan som udgangspunkt kun være fagligt ansvarlig i én virksomhed.

Du skal være tilknyttet den samme virksomhed i mindst 30 timer om ugen. Derfor vil du få en meget lang arbejdsuge, hvis du skal være fagligt ansvarlig i to virksomheder.

Det er vanskeligt at opnå dispensation til at være fagligt ansvarlig i to virksomheder, så det er kun noget, som du kan opnå i helt særlige tilfælde.

Du kan sende e-mail til sik@sik.dk, hvis du alligevel vil søge om dispensation.

I mailen skal du lave en kort beskrivelse af, hvorfor du har brug for at være tilknyttet to virksomheder. Derudover skal begge virksomheder besvare følgende 5 spørgsmål:

  1. Hvornår arbejder de udførende medarbejdere (virksomhedens forretningstid)?
  2. Hvornår arbejder den fagligt ansvarlige?
  3. hvor mange medarbejdere skal den fagligt ansvarlige tage ansvar for?
  4. Hvor stor er virksomhedens omsætning?
  5. Hvor stor en procentdel af omsætningen udgør det  autorisationskrævende arbejde?

Når vi har modtaget din e-mail, vil vi vurdere din ansøgning.

Kan jeg være fagligt ansvarlig i mindre end 30 timer om ugen?

Nej, du kan som udgangspunkt ikke arbejde som fagligt ansvarlig, hvis du arbejder mindre end 30 timer om ugen.

I enkelte særlige tilfælde er det dog muligt at opnå en dispensation fra kravet om de 30 timer. Det kan ske, hvis vi vurderer det sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis du ønsker at søge om dispensation for timetallet, skal du sende en e-mail til os på sik@sik.dk med en kort forklaring på, hvorfor du ønsker nedsat timetal. Derudover skal du besvare følgende 5 spørgsmål:

1. Hvornår arbejder de udførende medarbejdere (virksomhedens forretningstid)?
2. Hvornår arbejder den fagligt ansvarlige?
3. Hvor mange medarbejdere skal den fagligt ansvarlige tage ansvar for?
4. Hvor stor er virksomhedens omsætning?
5. Hvor stor en procentdel af omsætningen udgør autorisationskrævende arbejde?

Når vi har modtaget din e-mail, vil vi vurdere din ansøgning.

Den kompetencegivende kloakmestereksamen

Det er Byggeriets Uddannelser, der varetager afholdelsen af den kompetencegivende kloakmestereksamen, mens det er os i Sikkerhedsstyrelsen, som overvåger og fører kontrol med kvaliteten.

Se bekendtgørelse nr. 1230 om den kompetencegivende kloakmestereksamen