Bekendtgørelse om fagligt ansvarlige med erfaring fra udlandet

Har din virksomhed ansat en fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet, som kommer fra et andet land? Her kan du læse om reglerne.

Reglerne for udenlandske fagligt ansvarlige

For at din virksomhed kan få en autorisation skal der være tilknyttet en fagligt ansvarlig mindst 30 timer om ugen.

Det er muligt at blive godkendt fagligt ansvarlig uden at være dansk statsborger, hvis man har erhvervsmæssige kvalifikationer fra et andet EU-land eller et land, som har indgået en aftale om adgang til at udøve et lovreguleret erhverv.

Du kan du læse om kravene i Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for elinstallationsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.

Bekendtgørelse