Autorisationsloven – hvilke krav skal du overholde?

Autorisationslovens formål er at sikre, at installationer inden for el, vvs og kloak bliver udført korrekt af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

Autorisationsloven

I autorisationsloven finder du de relevante bekendtgørelser inden for autorisationsområdet. Du skal vide, at loven gælder før bekendtgørelserne.

  Vigtige regler i autorisationsloven

  Autorisationsloven indeholder vigtige regler du som virksomhed skal være bekendt med, når du har en autorisation.

  Det gælder:

  • Autorisation og godkendelse
  • Oplysningspligt
  • Kvalitetsledelsessystem (KLS)
  • Bortfald og tilbagekaldelse
  • Påbud
  • Annoncering m.v.
  • Kontrol
  • Administration
  • Klageadgang
  • Straffebestemmelser