Sådan bliver din virksomhed akkrediteret

DANAK er Danmarks nationale akkrediteringsorgan. Dermed er det DANAK, der løser opgaver med danske virksomheder, hvor der er krav om akkreditering, for eksempel virksomheder, der arbejder med kalibrering, prøvning, medicinske undersøgelser, certificering, inspektion og verifikation.

DANAK

Akkreditering er en kontrol af en virksomheds rutiner og processer og medarbejdernes kompetencer. Akkreditering er væsentlig for, at andre virksomheder, myndigheder og kunder har tillid til kvaliteten af en virksomheds arbejde. Bedre styring af kvaliteten giver større sikkerhed og bedre konkurrenceevne.

Sikkerhedsstyrelsen har udpeget DANAK som Danmarks nationale akkrediteringsorgan og fører tilsyn med, at DANAK opfylder EU's krav til nationale akkrediteringsorganer.

Alle akkrediteringsopgaver varetages af DANAK.