Krav til solcentre

Alle danske solcentre skal registreres hos Sikkerhedsstyrelsen. Det fremgår af solarieloven, lov nr. 718 af 25. juni 2014. Der er blandt andet også krav om, at solcentre skal have en informationsplakat hængende.

Du skal overholde en række krav

Det er et krav i solarieloven, at alle solcentre skal registreres hos Sikkerhedsstyrelsen. Derudover skal du leve op til en række andre krav. Blandt andet skal der hænge en informationsplakat fra Sundhedsstyrelsen på en synlig plads i solcentret.

Sådan registrerer du solcentret

Du kan registrere dit solcenter via Virk.dk.

Hvis der sker ændringer i solcentret, for eksempel hvis det får ny ejer eller ny adresse, skal du opdatere dine oplysninger. Det skal du også gøre via Virk.dk.

Register over solcentre

Oplysninger om registrerede solcentre er tilgængelige for alle.

Listen opdateres løbende. Registreringerne fra Virk.dk skal behandles i Sikkerhedsstyrelsen, før de forekommer på listen, og du skal derfor påregne ekspeditionstid. 

Kontrolmålinger

Det er fastsat i en bekendtgørelse, hvad en kontrolmåling af solarier i et solcenter omfatter.