Anmeld farlige hændelser og ulykker med gas

Den, der har en gasinstallation eller gasapparat, skal sikre/sørge for, at ulykker, farlige eller sikkerhedskritiske hændelser på gasinstallationen indberettes til Sikkerhedsstyrelsen.

Sådan indberetter du

Både virksomheder og private skal informere Sikkerhedsstyrelsen om hændelsen, enten via e-mail til Sikkerhedsstyrelsens hovedpostkasse sik@sik.dk eller ved at ringe til Sikkerhedsstyrelsen på 3373 2000.

Hvis den, der bruger gasinstallationen ikke er den samme som ejeren, skal ejeren også informeres om hændelsen.