Anmeld

Giv os et tip eller en anmeldelse, hvis du oplever, at krav og regler ikke bliver overholdt.
 

Vi modtager anmeldelser og tips om brud på regler inden for de områder, som Sikkerhedsstyrelsen arbejder med. 


På denne side kan du få et overblik over mulighederne og links til vejledninger om, hvordan du gør.