Undgå stød og brand - sikker brug af elprodukter

Vi bruger alle dagligt elektriske produkter, og derfor skal vi kunne føle os sikre. Det er producent eller importør, som er ansvarlig for, at produkterne som udgangspunkt er sikre, men du kan selv gøre noget for at undgå, at du eller dit barn kommer til skade i en ulykke forårsaget af stød eller overophedning i dit elapparat.

Følg altid brugsvejledningen

Det er vigtigt, at du læser brugsvejledningen og følger fabrikantens anvisninger. Tit bliver brugsvejledningen lagt væk efter installation, eller første gang man bruger det elektriske produkt, men vejledningen indeholder ofte sikkerhedsmæssige råd, som du bør følge.

Informationer om sikkerhed skal i øvrigt være på dansk.

Der er nogle generelle ting, du altid skal være opmærksom på i forbindelse med brug af elektriske produkter:

  • Ledningen skal være hel og ubeskadiget, og stikproppen skal passe i stikkontakten.
  • Strømforsyningen (adapteren) skal kunne komme af med overskudsvarme.
  • Der skal være installeret en fejlstrømsafbryder (RCD type AC (HFI) eller RCD type A (HPFI)) i din installation.
  • Nogle producenter kræver, at husets fejlstrømsafbryder skal være en RCD type A (HPFI), som er den nyeste teknologi inden for fejlstrømsafbrydere. Hvis du er i tvivl, bør du kontakte den lokale installatør for at få et eftersyn af din installation.

Tjek din fejlstrømsafbryder jævnligt

Det er vigtigt, at du jævnligt tester din fejlstrømsafbryder, så den ikke sætter sig fast – se hvordan og hvorfor via linket nedenfor.

HUSK at tjekke dine elapparater jævnligt, så begyndende skader og fejl ikke bliver alvorlige og giver risiko for stød og brand. Elektriske produkter bliver slidte og kan udgøre en risiko.

Bærbare computere, tablets, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr

Bærbare computere, tablets, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr kræver særlig opmærksomhed.

Bærbare computere kan udgøre en brandrisiko ved forkert brug. Du bør derfor ikke sidde med en tændt computer i skødet, og du skal undgå at blokere ventilationsåbningerne. Brug kun computeren på en hård, plan overflade og efterlad den ikke tændt i sofaen eller sengen. Sørg for, at luftstrømmen ikke bliver blokeret af en anden hård overflade, for eksempel en printer, eller af puder, tæpper eller tøj.

Elektronisk udstyr indeholder ofte lithium-ion-batterier. Disse kan udgøre en risiko for eksplosion og brand, specielt hvis det elektriske produkt har været udsat for slag og stød eller overopladning. Du bør derfor holde opsyn med dine elprodukter, når du oplader dem.    

Sikker brug af bærbar pc

  • Tjek jævnligt din PC for begyndende skader og fejl.
  • Sid ikke med din bærbare pc i skødet.
  • Blokér ikke ventilationsåbningerne.
  • Lad den ikke ligge tændt i sengen eller sofaen, stil den på bordet.
  • Hold øje med din pc under opladning.