Gør det selv-el

Hvad er belastningsstrøm?

Den strøm, som stikkontakten maksimalt må belastes med.

Hvad er en afisoleringstang?

Specialtang til at fjerne isoleringen på en ledning.

Hvad er en aflastningsbøjle?

Bøjle, der fastholder en ledning, så den ikke kan trækkes ud af for eksempel en lampe eller en stikprop.

Hvad er en apparatkontakt?

Et specielt stik, der er på elapparatet, og som ledningen bliver sluttet til.

Hvad er en én-polet afbryder?

Afbryder, kun én ledning.

Hvad er en flerpolet afbryder?

Afbryder, flere ledninger på en gang.

Hvad er en gennemgangsafbryder?

Afbryder, der sidder indskudt på ledningen til for eksempel en væglampe.

Hvad er en gruppetavle?

Tavle med gruppeafbrydere, sikringer og RCD (fejlstrømsafbryder)

Hvad er en jordledning?

Den elektriske ledning, der går fra gruppetavlen til jorden, og som giver jordforbindelse. Den skal være grøn/gul.

Hvad er en kapslingsklasse?

Den elektriske brugsgenstands tæthedsgrad, der viser, hvor beskyttet elapparatet er mod berøring og vandpåvirkning.

Hvad er en korrespondanceafbryder?

Afbryder, som anvendes ved tænd/sluk-funktion fra to steder.

Hvad er en kroneafbryder?

Dobbelt tænding i lampested til  for eksempel lysekrone med flere pærer eller til to lamper.

Hvad er en krydsningsafbryder?

Afbryder, der bliver brugt i forbindelse med korrespondanceafbryder, hvis man  skal kunne tænde/slukke fra mere end to steder.

Hvad er en ledningsafbryder?

Afbryder på (til)ledningen til et elapparat.

Hvad er en polsøger?

Specialværktøj, der viser, om der er spænding på.

Hvad er en RCD (fejlstrømsafbryder)?

En RCD 30 mA blev tidligere kaldt HFI- eller HPFI-afbryder. Den afbryder strømmen, hvis der går en fejlstrøm til jord, for eksempel gennem en person.

Hvad er en RCD type A, 30 mA (HPFI-afbryder)?

Fejlstrømsafbryder, der også reagerer på pulserende strømme fra for eksempel lysdæmpere.

Hvad er en roset?

En roset er et lampeudtag.

Hvad er en samlemuffe?

Lille plastik ”muffe”,  som man bruger til at samle to eller flere ledninger.

Hvad er en snapanordning?

Anordning, man  kan klipse på uden brug af værktøj.

Hvad er en stikprop?

Det stik, som man sætter i stikkontakten.

Hvad er en tilledning?

Ledning, der går fra stikkontakten eller lampeudtaget til elapparatet.

Hvad er en timer?

Tidsstyret afbryder, man  kan forudindstille til automatisk at slukke og tænde for strømmen på bestemte tidspunkter.

Hvad er en transformer?

Apparat, der omformer en elektrisk vekselspænding til en anden værdi.

Hvad er en tristikdåse?

Stikdåse med tre stikkontakter.

Hvad er en udløbsroset?

Tilslutningssted for tilslutning af lampe.

Hvad er et jordben?

Det tredje ben på en stikprop, som giver jordforbindelse.

Hvad er et lampestik?

Speciel stikprop/stikkontakt som bliver brugt til  tilslutning af lamper.

Hvad er et lampeudtag?

Tilslutningssted for tilslutning af lampe.

Hvad er faseledningen?

Den ledning, der konstant er spænding på.

Hvad er klemmemærkning?

Mærkning på elektrisk materiel, der viser, hvor ledningerne skal tilsluttes.

Hvad er kronemuffer?

Klemmerækker.

Hvad er mellemledningen?

Den faseledning, der går videre fra en afbryder til for eksempel et lampested.

Hvad er mærkeeffekt?

Det energiforbrug W eller Watt, der er markeret på den elektriske brugsgenstand.

Hvad er mærkespænding?

Den spænding i volt, V, der er markeret på den elektriske brugsgenstand.

Hvad er mærkestrømmen?

Det strømforbrug i ampere, A, der er markeret på den elektriske brugsgenstand.

Hvad er nulledningen?

Den ledning, der ikke er spænding på.