Gas

Hvad betyder udstyr?

Udstyr forstås som sikkerheds-, kontrol- og justeringsanordninger samt delmontager, heraf til indbygning i et gasapparat eller til montering med henblik på at udgøre et gasapparat.

Hvad er en overensstemmelsesvurdering?

Det er en proces, der skal udføres for at vurdere og dokumentere, at et gasapparat eller et stykke udstyr opfylder de væsentlige sikkerhedskrav i gasapparatforordningen.

Hvad er et bemyndiget organ?

Bemyndigede organer kaldes også Notified Bodies. De udfører opgaver som for eksempel prøvning og certificering i forbindelse med de procedurer for overensstemmelsesvurdering, der henvises til i EU-direktiver eller forordninger, når der er krav om en tredjepart. De udpeges af medlemsstaterne i EU.