Fyrværkeri

Hvad er konsumfyrværkeri?

Fyrværkeri, der er beregnet til anvendelse for forbrugere.

Fyrværkeri i kategori F1 og F2 samt fontæner i kategori F3 op til 750 g NEM og batterier i kategori F3 op til 1000 g NEM.

Hvad er helårsfyrværkeri?

Konsumfyrværkeri, der er beregnet til anvendelse hele året.

Helårsfyrværkeri udgøres af bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte stjernekastere, ikke håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, hundepropper, knaldbånd og knaldhætter, i det omfang de nævnte artikler er omfattet af kategori 1.

Hvad er scenefyrværkeri?

Pyrotekniske artikler beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug, herunder i forbindelse med film- og tv-produktioner og lignende.

Kategori T1 og T2.

Hvad er professionelt fyrværkeri?

Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af personer, der har godkendelse som festfyrværkere eller scenefyrværkere, og som ikke omfattes af begrebet konsumfyrværkeri.

Kategori F3 og kategori F4.

Hvad omfatter andre pyrotekniske artikler?

Artikler, der indeholder eksplosivstoffer eller en eksplosiv blanding af stoffer beregnet til at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner.

Hvad omfatter de forskellige kategorier af fyrværkeri?

Kategori 1: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og minimalt støjniveau, som er beregnet til anvendelse i fysisk afgrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger.

Kategori 2: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Kategori 3: Fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet til udendørs anvendelse i større, fysisk åbne områder. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

Kategori 4: Fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af festfyrværkere. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

Kategori T1: Scenefyrværkeri med lav risiko.

Kategori T2: Scenefyrværkeri, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer, der er godkendt som scene- eller festfyrværkere.

Kategori P1: Andre pyrotekniske artikler, som er forbundet med lav risiko

Kategori P2: Andre pyrotekniske artikler, som er beregnet til kun at blive anvendt eller håndteret af personer med særlig viden om de pågældende artikler