Vægte

Hvor tit skal min vægt reverificeres?

Der er ikke længere krav om reverifikation med et fast interval. Det er nu alene op til vægtejeren at sikre at vægten er lovlig at anvende.

At sikre lovligheden kan gøres på flere måder.

Det kan for eksempel gøres med egenkontrol. Når forseglingen og mærkningen på vægten er intakt, kan ejeren af vægten nøjes med at udføre egenkontrol med at tolerancerne for vægten overholdes.

Der er visse krav til denne egenkontrol og de krav kan du læse mere om her på sik.dk Man kan som vægtejer også lave en aftale med et firma som reverificerer vægten med et interval, men intervallet er altså ikke længere lovbestemt, men er nu noget som fastsættes af vægtejeren

Hvor skal det M, der indgår i CE-mærkningen placeres på en vægt?

"M-et" indgår i CE- mærkningen, der skal indeholde: CE+M+år+notificeret organ, Mærkningen skal placeres på hovedkomponenten, så der skal kun være én CE-mærkning.

Skal MID nævnes i en overensstemmelseserklæring for en maskine?

Når en maskine CE-mærkes, skal der normalt medfølge en overensstemmelseserklæring, hvor det fremgår, hvilke direktiver der ligger til grund for mærkningen, blandt andet MID.

Kan en dansk typegodkendelse fra før MID konverteres til et andet lands godkendelse?

Nej, der skal laves en MID-godkendelse. Det notificerede organ kan anvende prøvningsresultaterne bag den danske typegodkendelse som grundlag for MID-godkendelsen.

Må der produceres nyt udstyr svarende til godkendelsen indtil 2012 og kan sådant udstyr førstegangsverificeres i DK?

Ja til begge spørgsmål (men førstegangsverifikationen gælder kun i Danmark).

Kan en kopi af en vejeenhed, som er typegodkendt og førstegangsverificeret før indførelsen af MID, førstegangsverificeres i et EU-land?

Det kan kun besvares af det land, som vægten skal anvendes i. I Danmark er svaret ja, hvis typegodkendelsen stadig er gældende.

Skal der kun testes på punkter, hvor der er skrappere krav, hvis en R51-godkendelse konverteres til en MID-godkendelse? 

Kan alle vejedata fra typetesten genbruges, og blot evalueres på ny?

Det skal vurderes i de enkelte tilfælde, hvad der skal til for at opfylde kravene efter MID.
Der kan godt suppleres med enkelte EMC-test, for eksempel forstyrrelsestest (disturbance), hvis det vurderes, at det er teknisk forsvarligt. Men man kan for eksempel ikke lave en test for varme, uden at der samtidig laves en test for kold temperatur).
Gamle testresultater kan genbruges, hvis de er relevante.

Kan en vægt, der bestemmer massen på en anden måde end ved tyngdekraften, falde ind under MID?

Nej. Tyngdekraften indgår i MID’s definition af en vægt. Derfor kan en vægt, der ikke bestemmer massen ud fra tyngdekraften, ikke falde ind under MID.

Kan en modulopbygget vægt (brovægt) have mere end én fabrikant?

Nej. Der skal efter NAWI-direktivet om ikke-automatiske vægte fra 2016 være én, der tager ansvaret som fabrikant, hvis en brovægt opbygges af flere moduler, fx indikator, vejeceller og den mekaniske konstruktion. Fabrikanten skal udarbejde den samlede tekniske dokumentation for den modulopbyggede vægt og kunne stille dokumentationen til rådighed for myndighederne.

Welmec guide 8.8 skal anvendes, men er dog under revision, så den kan leve op til kravene i det nye direktiv. Guiden er en generel vejledning om modulopbyggede måleinstrumenter. 

NAWI-direktivet er implementeret i bekendtgørelse nr. 1381 af 25/11/2016. 

Se bekendtgørelsen på Retsinformation  

Se WELMEC-guide 8.8 her.

 

Skal alle vægte i vejesystemer med en fælles computer CE-mærkes, eller kan anlægget mærkes som en enhed?

Iht. MID skal der kun være ét CE-mærke, som inkluderer M, og det skal sidde på hovedkomponenten.

Der skal laves en komponent-erklæring for alle de komponenter, der indgår i et sorteringsanlæg, for eksempel en erklæring for den komponent, som vejeenheden indgår i.
Der laves en samlet overensstemmelses-erklæring for hele anlægget.

Kan et laboratorium verificere en vægt, der er typegodkendt med henvisning til MDIR 34.11-01, som ikke længere er gældende?

Reglerne for alle måleinstrumenter er, at de skal blive ved med at leve op til de krav, som de i sin tid blev godkendt efter. Det betyder ikke noget, at reglen i mellemtiden er ophævet. Vægte, som er typegodkendt efter 34.11, skal  reverificeres efter 34.11.

I mange tilfælde er der overensstemmelse mellem 34.11 og 45501, så laboratoriet kan nøjes med én procedure. I nogle få tilfælde er der ikke overensstemmelse, men forskellen er uden betydning, så laboratoriet kan også her nøjes med én procedure.