Reverificering

Hvem må reverificere måleinstrumenter?

Du kan enten anvende et akkrediteret dansk laboratorium eller et laboratorium i et EØS-land, det vil sige EU, Norge, Island eller Liechtenstein. Der er ikke krav om, at et udenlandsk laboratorium er akkrediteret af DANAK, men det er en forudsætning, at laboratoriet lovligt kan reverificere måleinstrumentet i hjemlandet. Desuden er det et krav, at måleinstrumentet efter reverifikationen fortsat har en acceptabel nøjagtighed i målingerne