Målere til væsker bortset fra vand

Er alt måleudstyr for væsker underlagt MID-direktivet eller er det kun måleudstyr, som bruges til kvantitative målinger og afregning? 

Direktivet dækker kvantitativ måling af væske, enten i volumenenhed eller masseenhed. Det dækker ikke måling af kvalitet. Hvis et EØS-land ønsker at regulere en af de kategorier af måleinstrumenter, som er omfattet af MID, skal MID anvendes. Men landene bestemmer selv, hvilke anvendelser man ønsker at regulere. I Danmark bruges direktivet for udmåling af mængden af væske som grundlag for betaling. Det er fastlagt i bekendtgørelse nr. 593 af 29. maj 2018. I andre EØS-lande kan det være anderledes.

Må en typegodkendt måler ombygges?

Nej, det er ikke tilladt at modificere ældre målere til for eksempel tankbiler eller måleanlæg som for eksempel benzinstandere, hvis de har danske typegodkendelser. Derimod kan måleinstrumenterne modificeres, hvis de lever op til kravene i måleinstrumentdirektivet (MID) og er CE- og M-mærkede.

Det var indtil efteråret 2016 tilladt både at sælge målere med dansk typegodkendelse og målere, der var CE- og M-mærkede. Det er i dag tilladt at reparere de gamle, typegodkendte målere. Derimod må man ikke længere sælge eller modificere dem. Hvis en måler kan leve op til de krav, der stilles i måleinstrumentdirektivet (MID), vil man i stedet have mulighed for at CE- og M-mærke måleinstrumentet.

Se måleinstrumentdirektivet (MID) på Retsinformation.